PL/EN

Wzięliśmy udział w konsultacjach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO

Zwracaliśmy m.in. uwagę na to, że program pomija potrzebę̨ stworzenia otoczenia prawnego przyjaznego dla działania polskich organizacji i darczyńców Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań́.