PL/EN

Wzięliśmy udział w konsultacjach rozporządzenia w sprawie nowego trybu przekazywania dotacji*

Pozytywnie oceniając ogólny kierunek przedstawionych propozycji trybu oceny wniosków o dotacje ze środków publicznych, zwracaliśmy jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwa dużego stopnia arbitralności i nieprzejrzystości procesu podejmowania decyzji wynikające z niejasnych i zbyt ogólnikowych przepisów zawartych w projekcie.  Nasze obawy budzą również niejasne kryteria wyboru podmiotów zapraszanych na tzw. „konsultacje” w trakcie oceny wniosków oraz niejasny charakter i rola tych konsultacji.

*Pełna nazwa projektu to rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków praz przekazywania środków z Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.