PL/EN

Zatrzymaliśmy projekt zmian ustawy o zbiórkach publicznych


Forum Darczyńców było inicjatorem i autorem apelu o pozostawienie przepisów dotyczących zbiórek publicznych bez zmian i niekontynuowanie prac nad projektem. Nasz apel podpisało aż 600 organizacji pozarządowych. 18 marca 2018 r. pod wpływem nacisku organizacji i obywateli Ministerstwo ogłosiło, że prace nad projektem nie będą kontynuowane. Wspólnie z innymi organizacjami upowszechnialiśmy też apel obywatelski pod hasłem "wybieram, co wspieram", pod którym podpisało się ponad 110 000 obywateli.

Przyczyną naszych działań był projekt nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA) ogłosiło w lutym 2018 r. W projekcie znalazł się zapis pozwalający ministrowi odmowy rejestracji zbiórki lub jej wstrzymania, gdy jego zdaniem cel akcji narusza "ważny interes publiczny" lub jest niezgodny z "zasadami współżycia społecznego". Dałoby to urzędnikom bardzo szerokie pole do interpretacji. Ponadto dodano przepis pozwalający ministrowi na zmianę celu przeznaczenia zebranych środków, co naszym zdaniem godziło w wolność decyzji darczyńców.