PL/EN

Wpłynęliśmy na zmianę ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu

W marcu 2018 r. została przyjęta przez Sejm i popisana przez Prezydenta nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu, uwzględniająca propozycje, które zgłosiliśmy podczas konsultacji publicznych projektu tej ustawy w 2017 r. W swoim stanowisko zwracaliśmy uwagę na nierówność sytuacji fundacji i stowarzyszeń oraz postulowaliśmy, aby zmniejszyć dotychczasowe wymagania wobec fundacji poprzez zrównanie ich sytuacji ze stowarzyszeniami. Nasze działanie zakończyły się sukcesem.

Zgodnie z przyjętą nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmu do stosowania ustawy są zobligowane tyko te fundacje, które przyjmują wpłaty gotówkowe powyżej 10 000 EUR.