PL/EN

Opracowaliśmy wzór sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych, który został dodany do ustawy o rachunkowości

W 2018 r. organizacje pozarządowe opracowując sprawozdania finansowe za 2017 r. mogą  po raz pierwszy przedstawiać swoje informacje finansowe wg. nowego wzoru, którego treść została zaproponowana przez Forum Darczyńców i Stowarzyszenie Klon/Jawor w 2016 r.

Zainicjowana przez nas zmiana przepisów polegała na tym, że do ustawy o rachunkowości dodano załącznik nr 6 z nowym wzorem sprawozdania finansowego dla organizacji pozarządowych. Wzór odpowiada specyfice organizacji pozarządowych i umożliwia przejrzyste przedstawienie danych finansowych w podziale na działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną pożytku publicznego i pozostałą działalność statutową.