PL/EN

Podjęliśmy działania na rzecz utrzymania dotychczasowych standardów i dobrych praktyk w Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO)

W lutym 2018 r. wzięliśmy udział w konsultacjach publicznych na temat nowego regulaminu FIO. W swoich uwagach koncentrowaliśmy się na potrzebie doprecyzowania przepisów tak, aby konkurs był uczciwy i przejrzysty. Zwracaliśmy uwagę na to, aby eksperci oceniający wnioski mieli odpowiednie kwalifikacje oraz aby oceny wszystkich złożonych wniosków były dostępne publicznie. Proponowaliśmy też dodanie zapisu o tym, że organizacje będą miały dostęp do kart oceny złożonych przez siebie wniosków. Większość z naszych uwag została uwzględniona.