PL/EN

Zaangażowaliśmy się w działania na rzecz Programu Rights and Values (nowego Instrumentu finansowego UE)


Programu Rights and Values opisany w rozporządzeniu KE Komisji Europejskiej to projekt funduszu, z którego środki finansowe przeznaczone będą dla organizacji pozarządowych działających na rzecz wartości europejskich takich jak demokracja, rządy prawa, prawa człowieka.

Propozycja Komisji Europejskiej w tym zakresie nie odpowiadało na postulaty formułowane przez środowisko organizacji pozarządowych. Z tego względu Forum darczyńców wysłało swój apel do członków Komisji Europejskiej. Wcześniej Forum wydało i rozpowszechniało apel do członków Parlamentu Europejskiego o poparcie dla projektu rezolucji Parlamentu Europejskiego w tej sprawie (rezolucja Parlamentu została przyjęta).

Forum Darczyńców jest też członkiem sieci DAFNE (Donors and Foundations Networks in Europe). Dzięki temu zdecydowane stanowisko społeczeństwa obywatelskiego w sprawie EVI zostało przesłane do decydentów zarówno przez sieć DAFNE jak i jej członków – organizacje zrzeszające darczyńców w 27 krajach europejskich.