PL/EN

Uczestniczyliśmy w konsultacjach publicznych projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW)

W 2017 r. Forum Darczyńców brało aktywny udział w konsultacjach społecznych poświęconych projektowi ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW). Forum Darczyńców w swoim stanowisku i wypowiedziach zwracało uwagę na to, że problemy wymienione w uzasadnieniu do projektu ustawy mogą być rozwiązane na gruncie obowiązujących przepisów w drodze tworzenia dobrych praktyk lub nieznacznych modyfikacji prawa. Nie było zatem potrzebne ani uzasadnione tworzenie nowej instytucji o tak szerokich kompetencjach. Zmiany w opinii Forum prowadziły do wydatkowania środków publicznych w sposób nieefektywny i nieprzejrzysty. Mimo licznych głosów krytycznych, ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta.