PL/EN

Wyniki panelu eksperckiego po seminarium "Zakładanie i likwidacja fundacji"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami panelu eksperckiego dotyczącego zagadnień poruszonych na seminarium "Zakładanie i likwidacja fundacji", pierwszym z cyklu "Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie".

Celem panelu eksperckiego przeprowadzonego w dniach 27 listopada - 7 grudnia 2008 było poznanie opinii jak najszerszego grona osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania fundacji w Polsce na temat zagadnień podjętych na pierwszym seminarium z cyklu Rola i modele funkcjonowania fundacji w Polsce, poświęconym Zakładaniu i likwidacja fundacji. Kwestionariusz ankietowy, w którym zawarliśmy podsumowanie głównych problemów związanych z tym aspektem prawa fundacyjnego wysłany został do 177 osób: przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, parlamentu, administracji publicznej, środowisk akademickich i prawniczych. Wśród adresatów znaleźli się zarówno słuchacze seminarium, jak i ci, którzy nie mogli w nim uczestniczyć. Kwestionariusz wypełniło 67 osób. Poniżej publikujemy wyniki panelu i podsumowanie przesłanych odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w panelu i zachęcamy do udziału w kolejnym na temat II seminarium.

Przeprowadzenie panelu było możliwe dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor, który pomógł nam w dopracowaniu pytań ankietowych i udostępnił mechanizm przygotowany na potrzeby badań Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Za nieocenioną pomoc i wkład pracy serdecznie dziękujemy!

"Zakładanie i likwidacja fundacji" - wyniki panelu eksperckiego