PL/EN

Wyniki panelu eksperckiego po seminarium "Gwarancje niezależności fundacji i sposób zarządzania"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami panelu eksperckiego dotyczącego zagadnień poruszonych w trakcie seminarium "Gwarancje niezależności fundacji i sposób zarządzania", trzecim z cyklu "Rola i modele funkcjonowania fundacji w Polsce i w Europie".

Celem panelu eksperckiego przeprowadzonego w dniach 29 grudnia 2008- 9 stycznia 2009 było poznanie opinii jak najszerszego grona osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania fundacji w Polsce na temat zagadnień podjętych na trzecim seminarium z cyklu "Rola i modele funkcjonowania fundacji w Polsce", poświęconemu gwarancjom niezależności i sposobom zarządzania.

Kwestionariusz ankietowy, w którym zawarliśmy podsumowanie głównych problemów związanych z tym aspektem prawa fundacyjnego wysłany został do 226 osób: przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, parlamentu, administracji publicznej, środowisk akademickich i prawniczych. Wśród adresatów znaleźli się zarówno słuchacze seminarium, jak i ci, którzy nie mogli w nim uczestniczyć. Kwestionariusz wypełniło 67 osób. Poniżej publikujemy wyniki panelu i podsumowanie przesłanych odpowiedzi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w panelu i zachęcamy do udziału w kolejnym na temat finansów fundacji.

Przeprowadzenie panelu było możliwe dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor, który pomógł nam w dopracowaniu pytań ankietowych i udostępnił mechanizm przygotowany na potrzeby badań Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Za nieocenioną pomoc i wkład pracy serdecznie dziękujemy!

"Gwarancje niezależności fundacji i sposób zarządzania" - wyniki panelu eksperckiego.