PL/EN

Wyniki panelu eksperckiego po seminarium "Fundacja pożytku publicznego - funkcja i sposób działania"

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami panelu eksperckiego dotyczącego zagadnień poruszonych w trakcie seminarium "Fundacja pożytku publicznego - funkcja i sposób działania", piątym z cyklu "Rola i modele funkcjonowania fundacji w Polsce i w Europie".

Celem panelu eksperckiego przeprowadzonego w dniach 17 lipca 2009 r. - 2 sierpnia 2009 r. było poznanie opinii jak najszerszego grona osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania fundacji w Polsce na temat zagadnień podjętych na piątym seminarium z cyklu „Rola i modele funkcjonowania fundacji w Polsce”, poświęconemu fundacji pożytku publicznego.

Kwestionariusz ankietowy, w którym zawarliśmy podsumowanie głównych problemów związanych z tym aspektem prawa fundacyjnego wysłany został do 252 osób: przedstawicieli środowiska organizacji pozarządowych, parlamentu, administracji publicznej, środowisk akademickich i prawniczych. Wśród adresatów znaleźli się zarówno słuchacze seminarium, jak i ci, którzy nie mogli w nim uczestniczyć. Kwestionariusz wypełniło 79 osób. Poniżej publikujemy wyniki panelu i podsumowanie przesłanych odpowiedzi. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w panelu.

Przeprowadzenie panelu było możliwe dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Klon/Jawor, który pomógł nam w dopracowaniu pytań ankietowych i udostępnił mechanizm przygotowany na potrzeby badań Indeksu Społeczeństwa Obywatelskiego. Za nieocenioną pomoc i wkład pracy serdecznie dziękujemy!

"Fundacja pożytku publicznego - funkcja i sposób działania" - wyniki panelu eksperckiego