PL/EN

Koalicja "Charytatywny SMS bez VAT"

Forum Darczyńców wraz z 19 organizacjami pozarządowymi zawiązało koalicję na rzecz zniesienia podatku VAT od darowizn przekazywanych w formie charytatywnych SMS-ów.

Forum Darczyńców wraz z 19 organizacjami pozarządowymi zawiązało koalicję na rzecz zniesienia podatku VAT od darowizn przekazywanych w formie charytatywnych SMS-ów. Organizacje zrzeszone w koalicji, wspierane pro bono fachową pomocą doradców podatkowych z firmy PricewaterhouseCoopers, podjęły próbę przeprowadzenia litygacji strategicznej, która doprowadzić ma do zmiany interpretacji przepisów podatkowych. Obecnie każdy SMS przesyłany na cel charytatywny opodatkowany jest 22% stawką VAT. Oznacza to, że z 5 złotych przekazanych SMS-em przez darczyńcę, złotówkę zabiera państwo.

Celem koalicji jest doprowadzenie do sytuacji, w której SMS charytatywny traktowany będzie jak darowizna, a nie jak usługa, a związku z tym VATem obciążana będzie nie kwota darowizny przekazanej za pośrednictwem SMS-a, a jedynie koszt usługi jej przekazania. Taka interpretacja obowiązuje u naszych sąsiadów w Czechach i na Słowacji, gdzie od kilku lat SMS-y charytatywne traktowane są jak darowizna i jako takie nie podlegają opodatkowaniu. Koalicja zdecydowana jest dochodzić swoich racji w ramach obowiązujących procedur prawnych przed polskimi sądami administracyjnymi wszystkich instancji, a w ostateczności również przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Pierwszym krokiem koalicji ku zmianie interpretacji przepisów było wystąpienie w kwietniu 2009 r. z zapytaniem o ich wykładnię do Dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy. W maju dyrektorzy oddali złożone w imieniu organizacji wnioski, stwierdzając, że nie są stroną w tej sprawie, gdyż to operatorzy a nie beneficjenci SMS-ów charytatywnych odprowadzają podatek VAT.

W odpowiedzi na ten krok, organizacje, które wysyłały wnioski, we współpracy z PwC złożyły w tej sprawie 8 lipca 2009 r. skargi do sądu administracyjnego. Zgodnie z procedurą skargi złożono do Izb Skarbowych. Złożono 19 skarg: 1 w Gdańsku, 1 w Krakowie oraz 17 w Warszawie. 10 listopada 2009 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku odbyła się pierwsza z zaplanowanych rozpraw w sprawie Fundacji Hospicyjnej. 8 grudnia 2009 r. odbyła się przed Wojewódzkim Sadem Administracyjnym w Krakowie rozprawa w sprawie Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko”. Kolejne rozprawy w sprawach 17 warszawskich organizacji odbyły się 10 i 11 grudnia 2009 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. We wszystkich sprawach Sąd oddalił skargi organizacji. W swym identycznym dla wszystkich spraw uzasadnieniu Sąd uznał (w ślad za Ministerstwem Finansów), iż w przypadku żadnej z organizacji nie została spełniona przesłanka "indywidualnej sprawy wnioskodawcy". W sprawach organizacji warszawskich Sąd ponadto uznał fundacje za podmioty "zainteresowane" uzyskaniem interpretacji indywidualnej.

Równocześnie trwają rozmowy z przedstawicielami telefonii komórkowych o włączenie ich w proces litygacji.

Koalicja prowadzi też działania mające na celu zdobycie poparcia opinii publicznej dla swojej inicjatywy. Na specjalnej stronie internetowej www.smsbezvat.pl umieszczony został apel do Ministra Finansów o odstąpienie od nakładania na operatorów obowiązku odprowadzania VAT od darowizn SMS-owych. Zachęcamy wszystkich do złożenia pod nim podpisu.

Zarząd Forum Darczyńców

Informcaja o inicjatywie "SMS bez VAT" na portalu Kompas

list_poparcia_sms_bez_vat_fd.pdf
List poparcia Zarządu Forum Darczyńców dla inicjatywy "SMS bez VAT"
inf_pras_sms_bez_vat_pwc.pdf
Informacja prasowa "SMS bez VAT"
sms_bez_vat.pdf
Informacja o postępowaniach przed WSA w sprawie SMS-ów charytatywnych
list_koalicja_sms_bez_vat_do_sz_p_donalda_tuska_premiera_rp_1.pdf
List Koalicji "SMS bez VAT" do Premiera RP, Donalda Tuska dotyczący projektu rozporządzenia
list_fd_do_premierarp_dot_smsbezvat_1.pdf
List Forum Darczyńców do Premiera RP, Donalda Tuska dotyczący projektu rozporządzenia