PL/EN

Badania fundacji korporacyjnych w Polsce

Pierwsze w Polsce badanie dotyczące fundacji korporacyjnych przeprowadziło Forum Darczyńców w 2007 roku.

Głównym celem badania było zebranie informacji o istniejących w Polsce fundacjach korporacyjnych, porównanie struktury i zasad zarządzania, obszarów i form ich działalności, beneficjentów ich działań, a także stosowanych rozwiązań proceduralnych i programowych korespondujących ze strategią firm. Ponadto badanie miało na celu zdiagnozowanie problemów i barier w rozwoju fundacji korporacyjnych. 

Raport powstał w oparciu o informacje zebrane podczas trzech etapów badania, które składało się z: analizy stron internetowych fundacji firm, ankiet mailowych wypełnionych przez 29 fundacji oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 20 z nich.

Badanie zostało zrealizowane w ramach Projektu CEENERGI (Central Eastern European Network for Responsible Giving).

W 2012 roku Forum Darczyńców prowadziło kolejne badanie fundacji korporacyjnych.

Przyszedł czas, aby sprawdzić, jakie zmiany zaszły w grupie fundacji korporacyjnych w Polsce, jakie są główne trendy i jakie jeszcze wyzwania przed fundacjami stoją. Badanie fundacji korporacyjnych w Polsce w 2012 roku przeprowadziło na zlecenie Forum Darczyńców Stowarzyszenie Klon/Jawor. Jego celem było zebranie aktualnych informacji na temat działających w Polsce fundacji korporacyjnych które posłużą do  przygotowania cyklu bezpłatnych seminariów, warsztatów i spotkań coachingowych dla przedstawicieli fundacji korporacyjnych.
Wyniki badania ogłosiliśmy na konferencji, która odbyła się 28 listopada 2012 r. w Warszawie.

Raport z badania:


Badanie miało na celu zebranie aktualnych informacji na temat działających w Polsce fundacji korporacyjnych. Wnioski z badania posłużą do przygotowania cyklu bezpłatnych seminariów, warsztatów i spotkań coachingowych dla przedstawicieli fundacji korporacyjnych. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na podstronie projektu.

Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu  pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


forum_darczyncow_raport_fundacje_korporacyjne_www_1.pdf
Fundacje korporacyjne w Polsce - raport z badania 2012 r.
raport_fundacje_korporacyjne_w_polsce.pdf
Fundacje korporacyjne w Polsce - raport z badania 2007 r.