PL/EN

Program seminarium "Hazard pro publico bono. Loterie jako źródło finansowania inicjatyw obywatelskich"

SEMINARIUM
HAZARD PRO PUBLICO BONO


Loterie jako źródło finansowania inicjatyw obywatelskich.
Najlepsze praktyki międzynarodowe i perspektywy dla Polski

 


16 lutego 2010 r.
Warszawa, Ambasada Królestwa Niderlandów, ul. Kawalerii 10

10:00  Rejestracja

10:30  Otwarcie

P.M. Kurpershoek, Ambasador Królestwa Niderlandów
Dr Jacek Kucharczyk, Prezes Instytutu Spraw Publicznych

10:40 – 11:40  Sesja I  Praktyki Międzynarodowe

Moderator: dr Grzegorz Makowski, Instytut Spraw Publicznych
Prezentacje
• Hazard pro publico bono w Europie, Ms Katerina Hadzi-Miceva, European Center for Not-for-Profit Law
• Holandia i UE – Loteria dobroczynna w praktyce,  Tatiana van Lier, Dyrektor, Stowarzyszenie Loterii Dobroczynnych w UE (ACLEU)
• Holandia  – Otoczenie prawne działalności loteryjnej, Eric von Vondelen, Sekretarz the Netherlands Gaming Control Board
• Słowacja – Doświadczenia początkujących, Filip Vagac, Lotka

11:40 – 12:20  Dyskusja plenarna

12:20 – 12:40   Przerwa

12:40 – 14:10  Sesja II  Polska: obecna praktyka i perspektywy

Moderator: Adam Zieliński, Forum Darczyńców
Prezentacja:
• Polska – Obecna praktyka,  Prof.  Piotr Stec, Uniwersytet w Opolu

12:55 – 13:30  Panel dyskusyjny: Perspektywy wykorzystania mechanizmu loteryjnego do wspierania inicjatyw obywatelskich w Polsce
Paneliści:
• Jacek Kapica, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
• Lidia Kołucka-Żuk, Członek Zespołu Strategicznych Doradców Prezesa Rady Ministrów
• Elżbieta Janczur,  Dyrektor, Wioski Dziecięce SOS
• Piotr Pawłowski, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji

13:30 – 14:00  Dyskusja plenarna

14:00 – 14:10  Wnioski 

14:10 – 15:00  Poczęstunek

program_16_02_2010.pdf
Program seminarium "Hazard pro publico bono. Loterie jako źródło finansowania inicjatyw obywatelskich" w formacie PDF