PL/EN

Ustawa o mediach publicznych

Powołany podczas obrad Kongresu Kultury Polskiej w 2009 r. Komitet Obywatelski Mediów Publicznych postawił sobie za cel uregulowanie sytuacji mediów publicznych w Polsce tak, by mogły one służyć społeczeństwu i działały niezależnie od decyzji politycznych.

Przedstawiciele środowisk twórczych, organizacji pozarządowych i dziennikarzy opracowali projekt nowej ustawy o mediach publicznych. Poniżej zamieszczamy projekt ustawy z dnia 15 marca 2010 r., który KOPMP przekazał partiom politycznym, aby zebrać wymagane podpisy posłów niezbędne do złożenia projektu w Sejmie jako projektu międzypartyjnego.

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych uruchomiła na swojej stronie konsultacje.ofop.eu  internetowy mechanizm konsultacji założeń oraz samego projektu ustawy. Stanowisko Forum Darczyńców, które w procesie konsultacyjnym ustawy medialnej bierze udział od października 2009 r., znajduje się poniżej.

projekt_ustawy_o_mediach_publicznych_15_03_2010.pdf
Projekt ustawy o mediach publicznych
stanowisko_forum_darczyncow_na_temat_projektu_ustawy_o_mediach_publicznych.pdf
Stanowisko Forum Darczyńców na temat projektu ustawy o mediach publicznych