PL/EN

Ustawa o fundacjach politycznych

Projekt ustawy o fundacjach politycznych przygotowali posłowie Platformy Obywatelskiej – Agnieszka Pomaska i  Sławomir Nowak. 7 kwietnia 2010 r. w Sejmie odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji, w tym Forum Darczyńców. Podczas spotkania Autorzy projektu przedstawili założenia do ustawy, która ma powoływać nowy rodzaj fundacji, pełniących rolę think-tanków polskich partii politycznych.

Doceniając fakt podjęcia przez Autorów projektu dyskusji nad koniecznością zwiększenia aktywności wyborczej Polaków, jak i podniesienia ich świadomości obywatelskiej, Forum Darczyńców sformułowało swoje stanowisko, w którym uzasadnia swoje zastrzeżenia do pomysłu stworzenia tzw. fundacji politycznych. 

Stanowisko to zostało przesłane do Autorów projektu w dniu 21 kwietnia 2010 r. wraz z deklaracją gotowości do dalszej współpracy.

4 stycznia 2011 r. poselski projekt ustawy o fundacjach politycznych został skierowany do I czytania (druk nr 3760). Pierwsze czytanie odbędzie się 1 lutego 2011 r. podczas 84. posiedzenia Sejmu RP.

3760.pdf
Poselski projekt ustawy o fundacjach politycznych druk nr 3760
projekt_ustawy_o_fundacjach_politycznych_04_03_2010.pdf
Projekt ustawy o fundacjach politycznych
stanowisko_forum_darczyncow_na_temat_projektu_ustawy_o_fundacjach_politycznych.p...
Stanowisko Forum Darczyńców na temat projektu ustawy o fundacjach politycznych