PL/EN

"Fundacje korporacyjne – sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?"

Forum Darczyńców w Polsce i Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowały seminarium pt. "Fundacje korporacyjne - sojusznik czy konkurent organizacji pozarządowych?". W seminarium wzięli udział eksperci z Czech i Niemiec, którzy zaprezentowali modele i doświadczenia fundacji korporacyjnych w ich krajach. Spotkanie odbyło się 14 czerwca 2010 r. w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie.

Na seminarium przedstawione zostały zasady i modele funkcjonowania fundacji korporacyjnych w Czechach i w Niemczech. W dyskusji przeanalizowano cechy wspólne i różnice pomiędzy fundacjami firm działającymi u naszych sąsiadów, a tymi powstałymi w Polsce. Wspólnie zastanowiono się też, czym uwarunkowane są te różnice – na ile rozwiązaniami prawnymi, a na ile zwyczajem i praktyką.

Fundacje korporacyjne działają na styku dwóch światów: biznesu i trzeciego sektora.
Z wspomnianego wyżej badania wynika, że większość przedstawicieli badanych fundacji bardziej identyfikuje się z biznesem niż z organizacjami pozarządowymi. W trakcie seminarium zastanawiano się, czy fundacja korporacyjna to konkurent, partner czy darczyńca NGO?  Czy fundacje firm powinny mieć te same prawa, przywileje i obowiązki, co niezależne fundacje prywatne? Czy fundacje firm powinny sięgać po środki publiczne, w tym 1% podatku? Czego mogą nauczyć się od siebie nawzajem fundacje firm i inne organizacje pozarządowe?

Dysktowano również o tym, czy fundacja to pomysł dla wszystkich firm angażujących się społecznie? Jakie są plusy i minusy prowadzenia działań społecznych przez fundację i bezpośrednio przez firmę?  Jakie korzyści i koszty przynosi firmie założenie fundacji? 

 

p_kalousova_corporate_foundation_in_czech_republic.ppt
Pavlina Kalousova "Fundacje korporacyjne w Czechach"
h_fleisch_corporate_foundations_in_germany.ppt
Hans Fleisch "Fundacje korporacyjne w Niemczech"
m_pekacka_fundacje_korporacyjne_w_swietle_badan.ppt
Magdalena Pękacka "Fundacje korporacyjne w świetle badań i analiz"
k_kaczmar_fundacja_kronenberga.ppt
Krzyszto Kaczmar - Fundacja Bankowa im. L. Kronenberga przy Citi Handlowy
r_hayder_fundacja_ernst_youngt.ppt
Renata Hayder - Fundacja Ernst&Young
a_grzegorczyk_fundacja_polsat.ppt
Agnieszka Grzegorczyk - Fundacja POLSAT