PL/EN

"Liderzy Filantropii 2010"

Procter and Gamble DS Polska S.A. z Warszawy oraz DSA Financial Group S.A. z Wrocławia to zwycięzcy czwartej edycji prestiżowego konkursu Liderzy Filantropii. Nagrodę specjalną za systematyczną filantropię i zaangażowanie społeczne firmy oraz jej właścicieli otrzymała Grupa Atlas.  Wyniki konkursu ogłoszone zostały 27 października 2010 r. podczas uroczystej gali w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych.

Kategorie konkursowe
Zwycięzcy konkursu „Liderzy Filantropii 2010” zostali wyłonieni w dwóch kategoriach:

  • firma, która przekazała w minionym roku na cele społeczne największy odsetek swoich dochodów przed opodatkowaniem
  • firma, która przekazała w minionym roku najwięcej środków na cele społeczne.
    Dzięki dwóm kategoriom konkursowym, w prestiżowym gronie Liderów Filantropii znalazły się zarówno firmy duże, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cele konkursu
Celem konkursu jest promocja społecznego zaangażowania firm i prowadzenia działań społecznych w sposób przejrzysty i odpowiedzialny. Nagradzamy firmy, które przeznaczają najwięcej (relatywnie i bezwzględnie) środków finansowych na cele społeczne. Konkurs umożliwia też pokazanie wymiaru finansowego zaangażowania firm w skali roku i porównanie go z latami ubiegłymi.

Zasady uczestnictwa
W konkursie mogła wziąć udział każda spółka zarejestrowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Podstawą uczestnictwa w konkursie było wypełnienie i odesłanie organizatorowi ankiety, która dostępna była na stronie internetowej www.forumdarczyncow.pl, a także wysłana została do spółek notowanych na GPW i największych firm w Polsce (wg. rankingu Rzeczpospolitej). Ankieta zawierała 9 pytań dotyczących społecznego zaangażowania i wyników finansowych firmy. Do ankiety należało dołączyć rachunek wyników spółki wraz z opinią audytora i listę darowizn finansowych przekazanych przez spółkę w minionym roku finansowym. Ankiety przyjmowane były do 13 sierpnia 2010 r. Na etapie weryfikacji danych z ankiet uczestnicy dostarczyli dokumenty poświadczające przekazanie darowizn, m.in. kopie przelewów bankowych, umów z beneficjentami lub deklaracji podatkowych CIT.

Metodologia konkursu
Pod uwagę wzięte zostały darowizny finansowe przekazane z budżetu firmy na cele społeczne w minionym roku finansowym. Zgodnie z regulaminem konkursu udział procentowy obliczany był w oparciu o kwoty zysku przed opodatkowaniem podane w sprawozdaniach finansowych firm (zysk brutto). Rzetelność procesu wyłonienia laureatów konkursu poświadczyła firma PricewaterhouseCoopers.

Uczestnicy konkursu
W konkursie wzięło udział 25 firm. Tradycyjnie branżą dominującą wśród uczestników konkursu jest finansowa. Jednak przewaga liczebności firm z sektora finansowego nie jest już tak duża jak w poprzednich edycjach konkursu. Może to świadczyć o pewnych redukcjach budżetów na działalność społeczną w niektórych firmach z sektora finansowego, związanych ze spowolnieniem gospodarczym w 2009 roku, w efekcie czego firmy te nie zdecydowały się na udział w konkursie. Branże licznie reprezentowane w konkursie to chemiczna i energetyczna. Sześćdziesiąt procent uczestników konkursu to firmy działające na skalę międzynarodową. Większość - 76% - to duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad tysiąc pracowników.

Zaangażowanie społeczne uczestników konkursu
11 z 25 firm biorących udział w konkursie założyło fundacje. Z deklaracji zawartych w ankietach konkursowych wynika, że 15 firm prowadzi działania społeczne o zasięgu ogólnopolskim, pozostałe 10 koncentruje swoje zaangażowanie w regionie, w którym ma siedzibę. Obszar działań społecznych uczestników konkursu jest bardzo szeroki – od ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poprzez edukację, naukę i kulturę, po inwestycje w lokalną infrastrukturę typu szpitale czy budowa dróg. Szerokie jest też spektrum odbiorców pomocy płynącej ze strony firm: od indywidualnych beneficjentów, poprzez organizacje pozarządowe, podmioty kościelne, instytucje samorządowe i placówki publiczne.

Skala finansowa
Łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy biorące udział w konkursie wyniosła 49 373 809 zł (w ubiegłorocznej edycji - 81 160 370 zł). Z czego łączna kwota darowizn przekazanych przez firmy z pierwszej dziesiątki w kategorii „firma, która w minionym roku przekazała najwięcej środków na cele społeczne” to 42 916 495 zł. W 2009 roku było to 69 176 629 zł, czyli nastąpił spadek o ponad 26 mln. Jednak zdecydowanie pozytywnie zaskakują wyniki kategorii procentowej: średni udział darowizn w dochodach firmy przed opodatkowaniem w pierwszej dziesiątce kategorii procentowej w tegorocznej edycji wyniósł 2,1%, podczas gdy w roku ubiegłym było to 2,6%. Jeśli jednak wyłączymy z tej statystyki wynik firmy, która zajęła pierwsze miejsce (w zeszłym roku rekordowe 18%, w tym 5,5%) to widzimy, że średnia znacząco wzrosła: z 0,4% do 1,7%! W stosunku do zasobów, którymi dysponowały, firmy przekazały znacznie więcej. Możemy więc stwierdzić, że egzamin z filantropii w czasach kryzysu wypadł pozytywnie.

Ranking "Liderzy Filantropii 2010"

  

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o konkursie można uzyskać u koordynatorki konkursu Magdaleny Pękackiej (e-mail: magdap@forumdarczyncow.pl, tel. 022 536 00 45).

Patroni medialni konkursu: Dziennik Gazeta Prawna, Radio PiN, portale: PRoto, money.pl i ngo.pl.

Promocja konkursu: TASK FORCE Consulting

regulamin_liderzy_filantropii_2010.pdf
Regulamin IV Edycji Konkursu Liderzy Filantropii
ankieta_liderzy_filantropii_2010.pdf
Ankieta Konkursu Liderzy Filantropii