PL/EN

„Kapitał żelazny jako źródło finansowania działalności organizacji pozarządowych”

Forum Darczyńców, w ramach upowszechniania dobrych praktyk trzeciego sektora, systematycznie podejmuje temat finansowania działalności organizacji pozarządowych, w tym  zarządzania i dysponowania swoim majątkiem. Podczas gdy większość organizacji w Polsce, w tym fundacje, funkcjonuje w oparciu o dotacje, dywersyfikacja źródeł finansowania staje się niezwykle ważna z punktu widzenia planowania długofalowych działań, dla realizacji których organizacje powstają. Przemyślana działalność finansowa, odpowiednie inwestowanie środków generujące dochody, które przeznaczane są na działania statutowe, to w wielu krajach zwyczajna praktyka sektora obywatelskiego.

Podczas seminarium, które odbyło się 4 października 2010 r., zaprezentowane zostały różne modele kapitałów żelaznych, które stale pomnażane stają się jednym ze źródeł finansowania działalności organizacji. O tworzeniu kapitałów żelaznych opowiedzieli eksperci z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Czech i Rosji. Swoimi doświadczeniami podzielili się też przedstawiciele polskich organizacji posiadających nienaruszalne kapitały.

Seminarium pt. „Kapitał żelazny jako źródło finansowania działalności organizacji pozarządowych” zorganizowały Forum Darczyńców w Polsce, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz British Council w Polsce.

W pierwszej część seminarium (4 października) uczestniczyło około 100 osób, głównie przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale też uczelni wyższych, administracji publicznej oraz mediów zainteresowanych tematem finansowania organizacji pozarządowych.

Drugiego dnia (5 października) Członkowie Forum Darczyńców prowadzili dyskusje o otoczeniu prawnym, tworzeniu i zarządzaniu kapitałami żelaznymi. Dyskusje moderowali eksperci trzeciego sektora.

Seminarium „Kapitał żelazny jako źródło finansowania działalności organizacji pozarządowych” był kontynuacją cyklu seminariów „Rola i modele fundacji w Polsce i w Europie” organizowanych od 2008 roku przez Forum Darczyńców w Polsce i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Patroni medialni seminarium: Portal ngo.pl i kwartalnik "Trzeci Sektor"