PL/EN

"Jaki pożytek publiczny z 1%?"

20 października 2010 roku odbyła się konferencja Forum Darczyńców pt. „Jaki pożytek publiczny z „1%”? Prezentacja wyników badania nt. wpływu statusu OPP na działalność organizacji pozarządowych i wykorzystania przez nie środków z alokacji 1% podatku”.

Konferencję otworzyło wystąpienie Prof. Jerzego Hausnera nt. założeń i oczekiwań towarzyszących wprowadzeniu do polskiego prawodawstwa mechanizmu alokacji 1% podatku dochodowego od osób prawnych.

Następnie zaprezentowano wyniki pierwszego w Polsce badania na temat wpływu statusu OPP na działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Przeprowadzone na zlecenie Forum Darczyńców badanie objęło następujące obszary tematyczne: powody starania się o status OPP, wpływ posiadania statusu OPP na działalność organizacji, działania promocyjne związane z pozyskiwaniem 1% podatku, sposoby wykorzystania środków otrzymanych z 1% oraz sprawozdawczość. Badanie zrealizowane zostało na reprezentatywnej próbie 400 OPP przez PBS DGA w Sopocie w kwietniu br.

Ponadto podczas konferencji odbyła się debata „Sześć lat funkcjonowania mechanizmu alokacji 1% podatku w Polsce – korzyści, szanse i wyzwania” z udziałem Prof. Jerzego Hausnera i Dr Macieja Grabowskiego, Wiceministra Finansów. Dyskusję poprowadził Tomasz Schimanek, ekspert ds. organizacji pozarządowych. W trakcie dyskusji paneliści zastanawiali się nad społecznymi skutkami wprowadzenia mechanizmu 1%. Jakie korzyści przyniósł on organizacjom, obywatelom, państwu? Jakie stawia przed organizacjami szanse i wyzwania?

Pełna relacja z konferencji wraz z zapisem dyskusji pojawi się na naszej stronie internetowej wkrótce. Poniżej znajdą Państwo prezentację oraz raport zawierające wyniki wyżej wspomnianych badań.

program_20_10_10.pdf
Program konferencji
wprowadzenie.pdf
Wstęp do dyskusji
noty_o_panelistach.pdf
Noty o panelistach
wplyw_statusu_opp_na_dzialalnosc_organizacji_20_10_10_prezentacja.pdf
Prezentacja wyników badania "Wpływ statusu OPP na działalność organizacji"
wplyw_statusu_opp_na_dzialalnosc_organizacji_raport.pdf
Raport z anzalizy wyników badania "Wpływ statusu OPP na działalność organizacji"