PL/EN

Liderzy Filantropii 2011

Forum Darczyńców ogłosiło wyniki konkursu „Liderzy Filantropii 2011”.

Zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch kategoriach:

W kategorii „Firma, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne” pierwsze miejsce zajęła Telekomunikacja Polska z kwotą darowizn 23 541 966 zł, za nią KGHM Polska Miedź (12 500 000 zł) oraz debiutujące w Konkursie PZU (10 000 000 zł).

Wyniki kategorii „Firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek dochodów przed opodatkowaniem” były największym zaskoczeniem. W poprzednich edycjach konkursu prym w tej kategorii wiodły małe i średnie przedsiębiorstwa. Tymczasem Telekomunikacja Polska przekazała w 2010 roku darowizny na poziomie 5,24% dochodów spółki, wyprzedzając w kategorii procentowej konkursu Vive Textile Recycling z Kielc (4,14 %) oraz Fabrykę Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew (3,13%).

Uczestnicy konkursu „Liderzy Filantropii” przekazali w 2010 roku na cele społeczne 81 771 133 złotych. To o ponad 30 milionów więcej niż w roku poprzednim, w którym nakłady na filantropię zmalały z powodu kryzysu.

W roku 2011 przyznane zostały nagrody specjalne dla ośmiu firm, które wzięły udział we wszystkich dotychczasowych edycjach konkursu, stając się jego Ambasadorami. Za ich konsekwentne zaangażowanie w rozwój filantropii korporacyjnej w Polsce zdecydowaliśmy się przyznać im Nagrody Specjalne. Sylwetki tych firm znajdziecie Państwo w Raporcie.

Ambasadorowie Konkursu "Liderzy Filantropii":
BRE BANK
Dom Maklerski IDMSA
KGHM Polska Miedź
Kompania Piwowarska
PKN Orlen
PKO BP
Telekomunikacja Polska
VIVE Textile Recycling

W tym roku po raz pierwszy przedstawione zostały również porówniania branżowe.

Nagrody Specjalne otrzymali Przyjaciele Konkursu: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych będąca patronem honorowym oraz firma PwC, która od pięciu lat weryfikuje ustalanie rankingu „Liderzy Filantropii”.

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się 25 października 2011 r. na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Słowa gratulacji do uczestników konkursu skierował Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Gali towarzyszyła debata „Filantropia w strategii biznesu – spojrzenie z perspektywy zarządu”, w której wzięli udział: Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU, Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen, Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Dom Maklerskiego IDMSA, Paweł Kwiatkowski, Dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej i Tomasz Nowakowski, Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy TP. Galę i dyskusję poprowadził Redaktor Jacek Żakowski.

Relacja video i zdjęcia z uroczystej gali oraz prezentacja konkursu znajdują się ponizej.

Analiza dotychczasowych pięciu edycji konkursu wskazuje na wzrost liczby i roli fundacji korporacyjnych, rozwój filantropii wśród małych i średnich przedsiębiorstw, znaczne zwiększenie przejrzystości działań społecznych zaobserwowane wśród długoletnich uczestników konkursu, które jednocześnie pozostaje największym wyzwaniem dla wielu firm w Polsce. W związku z 5-leciem konkursu „Liderzy Filantropii”, opublikowany został raport podsumowujący wszystkie dotychczasowe edycje. Link do raportu znajduje sie poniżej.

Zgłoszenie firmy do konkursu było bardzo proste - wystarczyło wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej Forum. Ankieta zawiera osiem pytań i jej wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Ankietę należało przesłać mailem na adres: ranking@forumdarczyncow.pl lub pocztą tradycyjną: Forum Darczyńców, ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa. Na zgłoszenia firm do tegorocznej edycji konkursu czekaliśmy do 23 sierpnia. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Konkurs „Liderzy Filantropii”, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowany był pod patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Nad procesem wyłaniania zwycięzców konkursu czuwała firma PwC. Patroni medialni konkursu to: "Dziennik Gazeta Prawna", Radio PIN, wortal PRoto.


Serdecznie dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu!