PL/EN

Statut fundacji europejskiej

Projekt rozporządzenia Rady UE w sprawie statutu fundacji europejskiej to propozycja Komisji Europejskiej utworzenia nowej formy prawnej, która pozwoliłaby fundacjom działającym w więcej niż jednym kraju Unii, uzyskiwać status fundacji europejskiej, co znosiłoby konieczność zakładania/rejestrowania przedstawicielstw w innych krajach i zrównywałoby taką fundację w prawach (również ulgach podatkowych) z fundacjami „narodowymi”. Ta nowa forma prawna nie zastępowałaby istniejących rozwiązań, ale dawałaby nowa opcję fundacjom, które prowadzą lub chciałyby prowadzić działalność tzw. transgraniczną.

2 marca 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaprosiło fundacje do konsultacji projektu rozporządzenia Rady UE w sprawie statutu fundacji europejskiej. Projet rozporządzenia został opublikowany na stronie Ministra. Informacja o projekcie znalazła się również na portalu ngo.pl.

Forum Darczyńców przygotowało stanowisko popierające projekt rozporządzenia Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej, upublicznionego przez Komisję Europejską w dniu 8 lutego 2012. W liście przekazanym do Ministra Sprawiedliwości 16 marca 2012 r. wyrażamy nadzieję, że głosy poparcia ze strony fundacji wpłyną na pozytywne zaopiniowanie projektu przez rząd polski, a w konsekwencji doprowadzą do przyjęcia regulacji na poziomie Unii Europejskiej, co ułatwi działanie darczyńcom i fundacjom działającym w więcej niż jednym kraju europejskim.

Pod stanowiskiem Forum Darczyńców podpisały się też następujące organizacje: Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Przyjaciółka, Fundacja Orange, Fundacja BGŻ, Stowarzyszenie Fundusz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Stowarzyszenie Nidzicki Fundusz Lokalny, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, Fundacja dla Polski, Fundacja Ernst & Young, Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja PwC „Podaruj siebie”, Fundacja POLSAT, Fundacja PZU, Fundacja TVN „Nie jesteś sam", Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich, Fundacja Magellana, Dobro Powraca - Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane, Centrum Praw Kobiet, Fundacja Harcerek, Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „Trakt”.

List popierający Projekt rozporządzenia znajduje sie poniżej.

com_2012_035_1.doc
Rozporządzenie Rady w sprawie statutu fundacji europejskiej (FE)
esf_forum_darczyncow_2012.pdf
List popierający Projekt rozporządzenia