PL/EN

Standardy działania fundacji korporacyjnych

Forum Darczyńców wraz z przedstawicielami 45 fundacji korporacyjnych zrealizowało projekt, którego celem było podnoszenie standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. W efekcie powstał podręcznik zawierający standardy działania fundacji korporacyjnych, mechanizm autoweryfikacji standardów oraz praktyczne wskazówki i dobre prykłady wdrażania standardów.

Bezpłatna publikacja do pobrania znajduje się pod tym linkiem:
http://www.forumdarczyncow.pl/docs/download/forum_darczyncow_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_2015.pdf

Forum Darczyńców rozpoczęło 3-letni projekt pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” 1 maja 2012 r. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr projektu POKL.05.04.02-00-C49/11. Przedsięwzięcie to miało na celu stworzenie przez fundacje korporacyjne własnych standardów, dzięki którym prowadzone przez nie działania na rzecz społeczeństwa będą jeszcze efektywniejsze, a wizerunek organizacji zostanie wzmocniony.


W pierwszym etapie projektu, który trwał od lipca do września 2012 r. przeprowadzone zostało badanie fundacji korporacyjnych. Badanie miało na celu zebranie aktualnych informacji na temat działających w Polsce fundacji korporacyjnych (struktury organizacyjnej, celów i form działania, obszarów wsparcia i beneficjentów, procedur przyznawania dotacji, finansów i raportowania). Badanie, zrealizowane zostało przez Stowarzyszenie Klon/Jawor, od lat prowadzące największe badania organizacji pozarządowych w Polsce. Badanie składało się z ankiety anonimowej, wysłanej do fundacji drogą elektroniczną oraz wywiadów pogłębionych z wybraną grupą przedstawicieli fundacji. Wyniki badania wraz z rekomendacjami zostały ogłoszone na konferencji, która odbyła się 28 listopada 2012 r. w Warszawie. 

Wnioski z badania posłużyły do przygotowania oferty seminariów, warsztatów i spotkań coachingowych, odpowiadającej na aktualne potrzeby fundacji korporacyjnych, będących jednocześnie okazją do wzajemnej prezentacji dobrych praktyk. Część edukacyjna projektu dla przedstawicieli 45 fundacji korporacyjnych trwała od grudnia 2012 r. do lutego 2015 r. Był to jak dotąd jedyny tego typu projekt skierowany wyłącznie i bezpośrednio do pracowników i zarządów fundacji korporacyjnych w Polsce. Zostały w nim uwzględnione specyficzne potrzeby i rekomendacje zgłoszone przez osoby biorące udział w badaniu.

Projekt składał się z następujących etapów:

Rok 2012:
- Badanie fundacji korporacyjnych w Polsce
- Konferencja podsumowująca badanie i otwierająca projekt (28 listopada)
- Pierwszy zjazd uczestników projektu (11 grudnia)

Lata 2013- 2014:
- Osiem seminariów otwartych (cztery rocznie)
- Osiem warsztatów (cztery rocznie) oraz indywidualnych spotkań coachingowych dla uczestników

Rok 2015:
- Drugi zjazd uczestników projektu: ostateczne przyjęcie wspólnych standardów (12-13 lutego 2015)
- Konferencja podsumowująca projekt, prezentująca publikację zawierającą wypracowane standardy (7 maja 2015)

Lista Fundacji uczestniczących w projekcie znajduje się TUTAJ.
Udział przedstawicieli fundacji korporacyjnych w całym projekcie był bezpłatny.Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"