PL/EN

„Co dalej z 1%?”

21 maja 2012 roku w Warszawie odbyło się seminarium pt. „Co dalej z 1%?”, zorganizowane przez  Forum Darczyńców w Polsce oraz Instytut Spraw Publicznych, wydawcę kwartalnika „Trzeci Sektor”.

Przedmiotem obrad były możliwe zmiany w funkcjonowaniu mechanizmu jednego procenta w systemie podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2004 roku Polacy mogą przekazywać 1% podatku należnego państwu wybranym organizacjom pożytku publicznego. Jest to forma uspołecznienia dystrybucji środków publicznych, która jednak przez wielu obywateli  i część mediów traktowana jest jako forma działalności dobroczynnej (prywatnej filantropii). Warto przy tym zauważyć, że chociaż jest to mechanizm stosunkowo prosty (wystarczy w zeznaniu podatkowym wskazać wybraną organizację, a transferu środków dokona urząd skarbowy), korzysta z niego jedynie co trzeci płacący podatki Polak.

W pierwszej części seminarium przedstawione zostały wnioski i rekomendacje dotyczące jednoprocentowych alokacji zamieszczone w numerze 24. kwartalnika „Trzeci Sektor” zatytułowanym „Pożytek publiczny i jeden procent: dla kogo? dla-czego?” oraz wyniki badania nad wpływem statusu OPP i korzystania z mechanizmu „1%” na działalność organizacji pozarządowych, zrealizowanego na zlecenie Forum Darczyńców w Polsce.

W drugiej części spotkania o funkcjonowaniu odpisów jednoprocentowych dyskutowali przedstawiciele organizacji pożytku publicznego. Na zakończenie o możliwych zmianach „prawa jednego procenta” rozmawiali politycy i urzędnicy państwowi, przedstawiciele: Parlamentu, Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów.

Program seminarium

Sesja I, godz. 10:00 – 11:00

Wprowadzenie i prowadzenie sesji – dr Marek Rymsza, redaktor naczelny kwartalnika „Trzeci Sektor”

Jeden procent i niezależne fundusze żelazne – dr Tomasz Perkowski, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Wyniki badania nad wpływem OPP na działalność organizacji i funkcjonowaniem mechanizmu jednego procenta – Magdalena Pękacka, Forum Darczyńców w Polsce

Kampanie reklamowe 1%  polskich OPP – Rafał Załęski, Instytut Spraw Publicznych

Sesja II,  godz. 11:00 - 12:15

O funkcjonowaniu mechanizmu jednego procenta dyskutują przedstawiciele organizacji pożytku publicznego:

-        Irena Gadaj, Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej

-        Grzegorz Gruca, Polska Akcja Humanitarna

-        Maja Jaworska, Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

-        Małgorzata Lelonkiewicz, Federacja Polskich Banków Żywności

Prowadzenie dyskusji: Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja Batorego, Forum Darczyńców

Przerwa kawowa: godz. 12:15 – 12:45

Sesja III, godz. 12:45 – 14:00

O możliwych zmianach prawnych w funkcjonowaniu mechanizmu jednego procenta dyskutują:

-        Henryk Wujec, Doradca Prezydenta RP

-        Witold Gintowt-Dziewałtowski, Senator RP **

-        Krzysztof Więckiewicz - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

-        przedstawiciel Ministerstwa Finansów **

Prowadzenie dyskusji: dr Magdalena Arczewska, ISNS Uniwersytet Warszawski, ekspert ISP

seminarium_1_procent_iii_sektor_2012.pdf
Relacja z seminarium - "III Sektor"