PL/EN

"Liderzy Filantropii 2012"

Forum Darczyńców ogłosiło wyniki konkursu „Liderzy Filantropii 2012”.

Zwycięzcy wyłonieni zostali w dwóch kategoriach głównych:

W kategorii „Firma, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne” pierwsze miejsce zajęła firma PZU z kwotą darowizn 20 728 950 zł.

Drugie miejsce - KGHM Polska Miedź (15 078 300 zł).
Trzecie miejsce - Orange Polska (13 422 851 zł).W kategorii „Firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek dochodów przed opodatkowaniem” wygrała Grupa Atlas, która przekazała w 2011 roku darowizny na poziomie 7% dochodów firmy.

Drugie miejsce - Job Safety (3,34%).
Trzecie miejsce - Vive Textle Recycling (2,57%).


"Liderzy Filantropii 2012" w poszczególnych branżach

W tym roku po raz pierwszy Forum Darczyńców przyznało tytuł "Lidera Filantropii" również w kategoriach branżowych:

W branży bankowość, finanse, ubezpieczenia liderami zostały  firmy PZU i Bank BGŻ, pierwsza w kategorii „ilościowej”, druga „procentowej”.

W branży dobra konsumpcyjne za przekazanie największej kwoty Liderem Filantropii 2012 został Procter and Gamble DS Polska.

W branży telekomunikacja, usługi, handel, rozrywka Liderami zostali Orange Polska w kategorii „ilościowej” i Job Safety w kategorii „procentowej”.

Liderami Filantropii branży paliwa, energetyka, wydobycie, produkcja chemiczna za przekazanie największej kwoty został KGHM Polska Miedź, a za przekazanie największego odsetka swoich dochodów – Grupa Atlas.

Pełne wyniki konkursu "Liderzy Filantropii 2012" znajdują sie w publikacji konkursu.

Uroczytość ogłoszenia zwycięzców "Liderów Filantropii 2012" i wręczenia statuetek oraz dyplomów odbyła się  6 listopada 2012 r. podczas gali w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Patrona Honorowego konkursu. Słowa gratulacji do uczestników konkursu skierował Minister Henryk Wujec, Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gali towarzyszyła debata „Filantropia – strategiczne działania czy odruch serca?”, w której udział wzięli: Prof. Alicja Chybicka – Senator RP, Kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu, Olga Grygier-Siddons – Prezes Zarządu PwC Polska, Andrzej Klesyk - Prezes Zarządu PZU, Jacek Michalak – Wiceprezes Zarządu Grupy Atlas, Prezes Zarządu galerii „Atlas Sztuki” i Maciej Witucki – Prezes Zarządu Orange Polska. Galę i dyskusję poprowadził Redaktor Marcin Piasecki. Zdjęcia z uroczystości znajdują się w galerii.Konkurs „Liderzy Filantropii”, promujący społeczne zaangażowanie przedsiębiorców skierowany jest do firm małych, średnich i dużych, które przeznaczają część swoich zysków na cele społeczne.

W każdej branży jest wielu przedsiębiorców, którzy wspierają bezinteresownie cele społeczne, przyczyniając się do rozwoju lokalnych społeczności. Filantropi pomagają wyrównywać szanse edukacyjne, dotują opiekę zdrowotną i kulturę. Mimo iż brakuje statystyk i miarodajnych badań pozwalających precyzyjnie określić skalę dobroczynności firm, dzięki danym przekazanym przez uczestników konkursu od sześciu lat możemy obserwować rozwój filantropii korporacyjnej w Polsce. Tylko w ciągu sześciu minionych lat przekazali oni łącznie na cele społeczne imponującą kwotę 414 milionów złotych. W uznaniu zasług w działalności filantropijnej przedsiębiorców w grudniu 2011 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył laureatom konkursu „Liderzy Filantropii” ordery i odznaczenia. Na uroczystości 5 grudnia 2011 roku Prezydent, dziękując odznaczonym powiedział, że ważne jest, aby polski biznes łożył nie tylko podatki, ale też to, co jest najcenniejsze - odrobinę serca i zrozumienia dla potrzeb innych.

Zasady udziału w konkursie sa bardzo proste: Co roku w pierwszym etapie konkursu zapraszamy przedsiębiorców do wypełnienia krótkiej ankiety. Są w niej pytania dotyczące m.in. kwot przekazanych na cele społeczne oraz sposobu prowadzenia działalności filantropijnej (bezpośrednie dotacje, własna fundacja, itd.).
W drugim etapie wybrane odpowiedzi z ankiet są weryfikowane przez audytorów z firmy PwC.
Udział w konkursie jest bezpłatny.