PL/EN

Badanie fundacji korporacyjnych w Polsce 2007

Pierwsze badanie w Polsce, które dotyczy fundacji korporacyjnych.

Głównym celem badania było zebranie informacji o istniejących w Polsce fundacjach korporacyjnych, porównanie struktury i zasad zarządzania, obszarów i form ich działalności, beneficjentów ich działań, a także stosowanych rozwiązań proceduralnych i programowych korespondujących ze strategią firm. Ponadto badanie miało na celu zdiagnozowanie problemów i barier w rowoju fundacji korporacyjnych.

Badanie zostało zrealizowane w 2007 roku. Raport powstał w oparciu o informacje zebrane podczas trzech etapów badania, które składało się z: analizy stron internetowych fundacji firm, ankiet mailowych wypełnionych przez 29 fundacji oraz wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 20 z nich.

Badanie zostało zrealizowane w ramach Projektu CEENERGI (Central Eastern European Network for Responsible Giving).

 

raport_fundacje_korporacyjne_w_polsce_2.pdf
Fundacje korporacyjne w Polsce - raport z badań 2007