PL/EN

Badanie fundacji korporacyjnych w Polsce 2012

Badanie fundacji korporacyjnych w Polsce w 2012 roku przeprowadziło Stowrzyszenie Klon/Jawor na zlecenie  Forum Darczyńców.

Wyniki badania ogłosiliśmy na konferencji 28 listopada 2012 r. w Warszawie.

Raport z badania:

 

Badanie miało na celu zebranie aktualnych informacji na temat działających w Polsce fundacji korporacyjnych. Wnioski z badania posłużą do przygotowania cyklu bezpłatnych seminariów, warsztatów i spotkań coachingowych dloa przedstawicieli fundacji korporacyjnych.

 

Projekt  pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.