PL/EN

I zjazd uczestników projektu - 11.12.2012

Przedstawiciele blisko 40 fundacji korporacyjnych spotkali się 11 grudnia 2012 r. w Warszawie na pierwszym zjezdzie uczestników projektu Forum Darczyńców pt. „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”. Podczas całodniowego spotkania, prowadzonego w formie warsztatów, uczestnicy poznali się, dowiedzieli, czym zajmują się poszczególne fundacje oraz rozpoczęli współpracę na rzecz budowania wspólnych standardów działania swoich organizacji.

W pierwszej części spotkania uczestnicy przedstawiali siebie, swoje fundacje i fundatorów.

Następnie rozpoczęto dyskusje nad standardami, starając się ustalić, czym jest standard działania organizacji, jakie są korzyści płynące z posiadania i odwoływania się do standardów, a jakie wiążą się z tym ewentualne ryzyka. Uczestnicy najpierw pracowali w grupach, następnie na forum omawiano rezultaty prac poszczególnych grup.

Po zdefiniowaniu sobie czym jest standard, uczestnicy przeszli do dyskusji o obszarach działań fundacji korporacyjnych, które według nich wymagają standaryzacji. Obszary te uczestnicy opracowywali na podstawie wyników najnowszego badania fundacji korporacyjnych oraz własnych doświadczeń w pracy w fundacji korporacyjnej.

Obszary wyznaczone do pracy podczas grudniowego zjazdu stały się tematami ośmiu otwartych seminariów tematycznych i ośmiu warsztatów dla uczestników projektu, które odbędą się w latach 2013-2014. Efektem tych działań będzie wypracowanie przez uczestników standardów, jak i metod ich wdrażania w fundacjach korporacyjnych.

Informacje o tym, jak fundacje korporacyjne mogą jeszcze zgłosić swój udział do projektu znajdują się TUTAJ.

W linkach poniżej znajdują się:

- tematy i harmonogram kolejnych spotkań w projekcie (2013-2014)

- program 1. zjazdu (11 grudnia 2012 r.)

- zdjęcia z 1. zjazdu
Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"

tematy_i_terminy_na_2013_2014.pdf
Tematy i harmonogram kolejnych spotkań w projekcie (2013-2014)