PL/EN

Zapytanie ofertowe nr 7/POKL

Dotyczy: Kod CPV 55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Przedmiotem zamówienia jest:
1 nocleg wraz ze śniadaniem w terminie 6/7 marca 2013 r.,
14 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminie 7/8 marca 2013 r.,
18 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminach od 12 do 15  czerwca 2013 r.,
18 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminach od 11 do 14 września 2013r.,
18 noclegów* wraz ze śniadaniem w terminach od 11 do 14 grudnia 2013 r. 
Wszystkie w/w noclegi w pokojach jednoosobowych
Lokalizacja hotelu: centrum Warszawy, w pobliżu Centrum Konferencyjnego przy ul. Zielnej 37 
Standard hotelu min. 4 gwiazdki
Dostęp do Internetu w pokoju

Zapytanie dotyczy zamówienia na potrzeby projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapytanie ofertowe nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm). Do niniejszego zapytania ofertowego zastosowana jest procedura Zasad konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w zapytaniu ofertowym.

Oferty można składać w formie papierowej na adres: Forum Darczyńców w Polsce, ul. Marszałkowska 62 lok. 6, 00–545 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: agatat@forumdarczyncow.pl, podając w tytule numer zapytania. Do wypełnionego (i podpisanego) formularza oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym. Ofertę należy przesłać do 04.03.2013 r. (poniedziałek) do godz. 12:00.

Dodatkowych informacji udzielają:
Agata Tomaszewska, (tel. 535 990 910)
e-mail: agatat@forumdarczyncow.pl

Kamila Woźniak, (tel. 535 990 910)
e-mail: kamilaw@forumdarczyncow.pl


* Zamawiający zastrzega, że liczba noclegów może ulec zmianie.