PL/EN

Seminarium pt. „Dobra diagnoza potrzeb pierwszym krokiem do sukcesu fundacji” 7.03.2013

7 marca 2013 r. odbyło się seminarium Forum Darczyńców pt. „Dobra diagnoza potrzeb pierwszym krokiem do sukcesu fundacji”.


Było to pierwsze z ośmiu seminariów organizowanych w latach 2013-2014 w ramach projektu Forum Darczyńców na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.
7 marca przedstawiciele wybranych fundacji podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu formułowania celów, planowania i realizowania swoich działań w oparciu o wcześniejszą diagnozę potrzeb, a wybrane instytucje badawcze przedstawiły zasoby, z których organizacje mogą korzystać przy określaniu i analizowaniu obszarów swojego zaangażowania. Seminarium zakończyliśmy dyskusją ekspercką z udziałem publiczności.
Gościem specjalnym seminarium była pani Fiona Ellis, członkini Zarządu Nationwide Foundation w Wielkiej Brytanii. Wcześniej pani Fiona Ellis była m.in. dyrektorką fundacji bankowej Northern Rock Foundation. Jest współautorką poradnika dla grantodawców pt. „Fairness in Funding” oraz zbioru dobrych praktyk dla fundacji korporacyjnych pt. „Good Practice Guide for Corporate Foundations” (wydane przez Association of Charitable Foundations).


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"