PL/EN

Terminy seminariów i warsztatów w latach 2013-2015

Konferencja podsumowująca projekt: 7 maja 2015 r.


Przeprowadzone seminaria i warsztaty:

Temat: Dobra diagnoza potrzeb pierwszym krokiem do sukcesu fundacji
7-8 marca 2013 r. NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat: Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami
13-14 czerwca 2013 r. NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat: Finanse w fundacjach korporacyjnych
12-13 września 2013 r. NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat: Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy
12-13 grudnia 2013 r. NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat:  Ludzie w fundacjach korporacyjnych
6-7 marca 2014 r.: NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat:  Jak skutecznie komunikować się i współpracować?
5-6 czerwca 2014 r.: NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat: Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji
11-12 września 2014 r.: NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Temat: Fundacja zaufania publicznego. Przejrzystość, legalizm i etyka działań
27-28 listopada 2014 r.: NAGRANIE VIDEO I MATERIAŁY

Ostateczne przyjęcie wspólnych standardów odbyło się na II Zjeździe Uczestników Projektu w dniach 12-13 lutego 2015 r.

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"