PL/EN

Seminarium pt. "Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami" 13.06.2013

13 czerwca 2013 r. odbyło się seminarium Forum Darczyńców pt. „Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami”. Było to drugie z ośmiu seminariów organizowanych w latach 2013-2014 w ramach projektu Forum Darczyńców na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce.

13 czerwca 2013 r. o sztuce grantodawstwa opowadała Rosien Herweijer z GrantCraft przy European Foundation Centre. GrantCraft to inicjatywa fundacji europejskich i amerykańskich na rzecz doskonalenia sztuki grantodawstwa: źródło wiedzy, wsparcia oraz platforma łącząca praktyków i ekspertów filantropii. Doświadczenia swoich organizacji w obszarze relacji fundacji z grantobiorcami oraz beneficjentami indywidualnymi zaprezentowały przedstawicielki polskich fundacji - Fundacji im. S. Batorego, Fundacji PZU oraz Fundacji TVN „nie jesteś sam”. Uczestnicy seminarium poznali stosowane przez fundacje procedury wsparcia oraz dyskutowali o tym, na jakich zasadach relacje fundacji z beneficjentami powinny się opierać, z jakimi problemami i dylematami borykają się grantodawcy.
Wszystkie materiały prezentowane na seminarium są dostępne pod tym linkiem: MATERIAŁY.

Nagranie video z seminarium:


Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"