PL/EN

Media

Wywiad z Anną Rozicką, dyrektorką programową Fundacji im. Stefana Batorego na temat współpracy z grantobiorcami oraz monitoringu projektów dotowanych przez Fundację: http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/889364.html

Relacja portalu ngo.pl z seminarium Forum Darczyńców, pt. „Zasady dobrego grantodawstwa – współpraca z beneficjentami”, zorganizopwanego 13 czerwca2013 r.:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/889657.html