PL/EN

Seminarium pt. "Finanse w fundacjach korporacyjnych” 12.09.2013

Trzecie seminarium Forum Darczyńców z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych odbyło się 12 września 2013 r. W seminarium pt. "Finanse w fundacjach korporacyjnych" uczestniczyło ponad 100 osób: przedstawicieli fundacji korporacyjnych, firm, oraz ekspertów z Polski i zagranicy, przedstawiciele Ambasad i Ministerstw.

Seminarium rozpoczął wykład Teresy Zagrodzkiej  dotyczący obowiązków prawno-podatkowych fundacji w Polsce. Następnie eksperci i praktycy filantropii korporacyjnej przedstawili różne źródła przychodów fundacji zakładanych przez firmy. O fundacjach we Francji opowiedziała Bénédicte Menanteau z Admical, o fundacjach amerykańskich - Heather Hudnut Page z  Fundacji Medtronic. Adrianna Lepka, Przewodnicząca Zarządu Fundacji BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego oraz Dariusz Tłokiński, Członek Zarządu Fundacji EY przedstawili źródła finansowania swoich fundacji, gdzie pierwsza otrzymuje co roku dotację od fundatora, a druga darowizny od pracowników firmy EY.
W drugiej części spotkania o modelach zarządzania finansami na przykładach swoich fundacji opowiedzieli Norbert Konarzewski, Dyrektor Programowy Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Wade Jones Skarbnik Fundacji Medtronic. Zasady kontroli i  sprawozdawczości, którym podlegają fundacje francuskie zaprezentowała Bénédicte Menanteau. Po obydwu sesjach prelegenci odpowiadali na pytania moderatorów i publiczności.

Wszystkie materiały z seminarium, w tym nagranie video całego seminarium, znajdują się w linkach poniżej.
Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"