PL/EN

„Co się liczy i czy można to obliczyć. Inwestycja w kulturę okiem darczyńców – motywacje, metody i efekty”

14 lutego 2014 r. odbyło się seminarium pt. „Co się liczy i czy można to obliczyć. Inwestycja w kulturę okiem darczyńców – motywacje, metody i efekty”. Seminarium zostało zorganizowane przez Forum Darczyńców w Polsce przy wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały różnorodne inicjatywy fundacji i firm wspierających kulturę w Polsce, Niemczech i Francji. Uczestnicy spotkania rozmawiali też na temat motywacji i celów grantodawców zaangażowanych w kulturę i sztukę. Forum Darczyńców, dbając o rozwój filantropii instytucjonalnej w Polsce, otworzyło tym wydarzeniem dyskusję na temat najlepszych metod działania i efektów mecenatu kultury i sztuki, przyznawania dotacji na różnorodne inicjatywy w obszarze kultury oraz zawiązywania partnerstw.

O działaniach swoich organizacji oraz motywacjach, metodach i ich efektach opowiedzieli:
- Maria Adamiec, Koordynatorka Akademii Orange
- Christopher Crimes, Delegat Generalny NA!Fund (Francja)
- Justyna Duriasz-Bułhak, Koordynatorka Projektów w Fundacji Wspomagania Wsi
- Jacek Michalak, Prezes Atlasa Sztuki
- Cornelius Ochmann, Członek Zarządu, Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
- Alek Tarkowski, Dyrektor Centrum Cyfrowego Projekt: Polska
- Michael M. Thoss, Dyrektor Allianz Kulturstiftung (Niemcy)

Słowo wstępne pt. "Sztuka dla sztuki?" wygłosiła Joanna Orlik, Dyrektorka Małopolskiego Instytutu Kultury.

Całość poprowadziła Marta Białek-Graczyk, Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę.


Komentarz Alka Tarkowskiego: LINK