PL/EN

Seminarium pt. "Ludzie w fundacjach korporacyjnych" 6.03.2014

Forum Darczyńców zorganizowało piąte seminarium w ramach projektu na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. Seminarium na temat zespołów fundacji korporacyjnych: pracowników i  wolontariuszy odbyło się 6 marca 2014 r.

Jak wynika z badania Forum Darczyńców, większość polskich fundacji korporacyjnych ma niewielkie zespoły, na ogół nie większe niż 3-osobowe. Dwie trzecie fundacji regularnie korzysta z pomocy osób zatrudnionych w firmie założycielskiej. Aż 60% polskich fundacji korporacyjnych zatrudnia tylko kobiety. Na marcowym seminarium zaprezentowane zostały dwa różne modele budowania i zarządzania zespołami na przykładzie Fundacji PrzyjaciółkaFundacji PwC. O amerykańskich doświadczeniach i trendach opowiedział Dick Aft z Philanthropic Leadership. Seminarium rozpoczęła Sylwia Lewandowska-Akhvlediani z Progressive Partners wprowadzając uczestników do tematyki budowania zespołu. Daniel Lichota ze Szkoły Liderów przeprowadził krótki warsztat nt. przewodzenia zespołowi fundacji korporacyjnej.
Prelegenci seminarium dyskutowali też o tożsamości pracowników fundacji korporacyjnych, różnorodności w zespołach i zarządzania relacjami pomiędzy pracownikami fundacji, fundatora, wolontariuszami z firmy i tymi zewnętrznymi.

Seminarium było okazją do wymiany opinii i doświadczeń osób zaangażowanych w działalność fundacji korporacyjnych.

Seminarium odbyło się 6 marca 2014 r. w Centrum Zielna w Warszawie.


Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"