PL/EN

Seminarium pt. "Jak skutecznie komunikować się i współpracować?" 5.06.2014

5 czerwca odbyło się seminarium pt. "Jak skutecznie komunikować się i  współpracować?" Było to VI seminarium organizowane w ramach projektu Forum na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w  Polsce.

Seminarium dotyczyło skutecznego komunikowania się i współpracy fundacji korporacyjnych ze swoimi interesariuszami, tj. innymi organizacjami, beneficjentami, otoczeniem firmy-matki oraz mediami. Zaproszeni goście z Austrii, Francji i Polski przedstawili przykłady efektywnych partnerstw, prowadzenia dialogu ze społecznością lokalną, jak i zrzeszania się z innymi fundacjami. Eksperci radzili fundacjom, jak prowadzić komunikację, aby rzetelnie, ciekawie i skutecznie informować o osiągnięciach fundacji.

W seminarium udział wzięli Franz Karl Prüller z austriackiej Fundacji ERSTE, Nils Pedersen z Fundacji EDF z Francji, Izabela Sałamacha z Fabryki Komunikacji Społecznej, Izabella Claudia Rokicka z Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, Małgorzata Stelmach z Fundacji MSD dla Zdrowia Kobiet oraz Maciej Piwowarczuk, filmowiec, który opowiadał o tym jak interesująco można zaprezentować działalność fundacji korporacyjnej. Joanna Luberadzka-Gruca, przedstawicielka Forum Darczyńców poprowadziła dyskusję z prelegentami i publicznością o tym, jak budować dobre relacje z otoczeniem.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z seminarium, prezentacjami prelegentów oraz nagraniem z seminarium w zakładkach poniżej.

Projekt pt. "Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki - "Człowiek - najlepsza inwestycja"