Powrót

Standardy działania Forum Darczyńców

Członkowie Forum Darczyńców w swoich działaniach, oprócz postępowania zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi oraz z własnymi zasadami i normami organizacyjnymi, stosują poniższe, wspólne standardy:

Podają do publicznej wiadomości:

  • misję oraz sposób działania organizacji
  • informację o możliwościach, procedurach i kryteriach uzyskania dotacji, grantów, darowizn, stypendiów i nagród oraz innych form wsparcia, w sposób równodostępny dla potencjalnych zainteresowanych
  • raport roczny zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania, przyznanych dotacjach, grantach, darowiznach, stypendiach, nagrodach i o innych formach wsparcia oraz o kosztach prowadzenia działalności

Stosują procedury oraz kryteria przyznawania dotacji, grantów, darowizn, stypendiów i nagród oraz innych form wsparcia w oparciu o zasady:

  • przejrzystości
  • bezstronności
  • przeciwdziałania konfliktowi interesów pomiędzy organizacją a otrzymującym dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub wsparcie w innej formie (w zakresie stosunku pracy, zależności personalnych, etc.)

Monitorują:

  • potrzeby społeczne w zakresie objętym misją organizacji i w odpowiedzi na nie kierują swoją ofertę
  • jakość oraz skuteczność prowadzonej działalności przyznawania dotacji oraz dbają o jej stałe doskonalenie

Dbają o:

  • rzetelną gospodarkę finansową
  • minimalizowanie kosztów administracyjnych

Współpracują z otrzymującym dotację,

grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub inną formę wsparcia nad rozwiązaniami ewentualnych problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia, na które zostało przyznane wsparcie.

Traktują otrzymującego dotację, grant, darowiznę, stypendium, nagrodę lub inną formę wsparcia jako partnera w realizacji wspólnie zaakceptowanych celów oraz szanują jego odrębność i niezależność.

Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.