Powrót Rzecznictwo

Apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z procedowania zmian w prawie oświatowym

Apel do premiera Mateusza Morawieckiego o wycofanie się z procedowania zmian w prawie oświatowym

 

Panie Premierze,

jako przedstawiciele organizacji nauczycielskich, związków zawodowych oświaty, korporacji samorządowych oraz organizacji społecznych, zwracamy się do Pana z apelem o wycofanie się z:

– procedowania zmian w prawie oświatowym, zwiększających kompetencje kuratorów, odbierających autonomię uczniom, uczennicom, rodzicom i szkołom, a także ograniczającym kompetencje samorządów lokalnych w zakresie sposobu pracy szkół oraz ich sieci;

– zmian w podstawie programowej, likwidujących w szkołach ponadpodstawowych “Wiedzę o społeczeństwie” i wprowadzających przedmiot „Historia i teraźniejszość”;

– wycofanie się z wprowadzenia do prawa oświatowego sankcji karnych wobec dyrektorów placówek.

Rodzice powinni mieć możliwość decydowania o tym, jak realizowany jest w szkole program wychowawczo-profilaktyczny. Po zmianach w prawie oświatowym każdą ich inicjatywę, realizowaną we współpracy z organizacjami społecznymi będzie mógł zablokować kurator. Centralne władze oświatowe będą mogły wprowadzać dodatkowe zajęcia lub treści bez uzgodnień ze społecznością szkolną. Nawet jeśli ich treść nie będzie odpowiadała rodzicom i uczniom, nie będą mogli się sprzeciwić ani odmówić udziału w nich.

Nowy przedmiot “Historia i teraźniejszość” zmusi uczniów i uczennice do przyswajania treści, które stanowią wyraz jednostronnego przekazu. Elementy edukacji obywatelskiej, zawarte dotąd w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych w przedmiocie “Wiedza o społeczeństwie” (na poziomie podstawowym) zostaną już od 1 września 2022 zredukowane do minimum. Dobrej jakości kształcenie obywatelskie powinno być priorytetem każdego rządu. Żeby być patriotą trzeba także być świadomym obywatelem.

Ograniczone zostaną kompetencje jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu placówek oświatowych, w tym ich decyzyjność w sprawie odwołania dyrektora oraz tworzenia lokalnej sieci szkół. Samorządy zostaną sprowadzone do roli administratorów budynków. Ograniczona zostanie możliwość rozwijania zajęć dodatkowych i wzbogacania oferty edukacyjnej i wychowawczej. Zmiany utrudnią dyrektorom i nauczycielom korzystanie ze wsparcia organizacji społecznych w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Oddadzą kuratorowi decyzję o tym, jakie zajęcia mogą się odbyć na terenie szkoły i jakie organizacje społeczne mogą je prowadzić.

Możliwości wzbogacania zajęć i ich dopasowania do potrzeb uczniów już teraz są znacznie ograniczone poprzez zbyt niską subwencję oświatową, a także z powodu spadku dochodów własnych samorządów przy jednoczesnym wzroście kosztów zadań oświatowych (pandemia, inflacja). W wyjątkowo trudnym czasie pandemii polskie szkoły potrzebują wsparcia, stabilności organizacyjnej, współpracy wszystkich instytucji działających w tym obszarze, aby zapewnić dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo, wsparcie psychiczne, poszanowanie praw człowieka oraz możliwość rozwoju. Tymczasem Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek proponuje zmiany, które mogą to całkowicie uniemożliwić, forsując zmiany, których zmęczona okresem pandemii edukacja, zupełnie nie potrzebuje.

Oczekujemy, że aktywność resortu edukacji zostanie skierowana na rzeczywiste problemy oświaty, takie jak: brak wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla młodzieży, zmiany w systemie prowadzenia egzaminów maturalnych, braki kadrowe i niskie wynagrodzenia w oświacie. Jesteśmy przekonani, że zwiększanie uprawnień organu nadzoru kosztem dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów, a także straszenie nauczycieli karą więzienia czy wreszcie likwidacja podstaw kształcenia obywatelskiego w szkole średniej, nie rozwiążą żadnego z problemów polskiej szkoły.

Podpisy organizacji:

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny

Forum Darczyńców

Fundacja “EduTank”

Fundacja Ośrodka “Karta”

Fundacja Aktywności Lokalnej

Fundacja Autonomia

Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych

EduKABE Fundacja Kreatywnych Rozwiązań

Fundacja Bęc Zmiana

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Res Publica

Rodzice przeciwko reformie edukacji – Fundacja Rodzice mają głos

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Fundacja Szkoła z Klasą

Fundacja Szkatułka

Edukacja w działaniu

Fundacja Wolność od Religii

Gildia Reżyserów Polskich

Grupa Ponton

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

InEuropa

Instytut Spraw Publicznych

Kultura Liberalna

Komitet Obrony Demokracji

Musszelka – Fundacja

NIE dla chaosu w szkole

Obywatele RP

OFOP

Ogólnopolski Strajk Kobiet

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Ostrowski Spacer Protestacyjny „Łańcuch Światła”

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polskie Stowarzyszenie im. J. Korczaka

PSAL Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie

Protest z Wykrzyknikiem

Ranking Szkół LGBTQ+

Ruch Samorządowy Tak Dla Polski

Obywatele dla Edukacji – Ruch Społeczny

Sieć Obywatelska – Watchdog Polska

Spunk Fundacja Nowoczesnej Edukacji

Stowarzyszenie Adwokackie „Defensor Iuris”

Amnesty International Polska

Stowarzyszenie Dialog Społeczny

Fabryka Równości – Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Stowarzyszenie Kobiety Filmu

IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich

Stowarzyszenie Wiosna bez Barier

Strategie 2050 – Think Tank

Szajn – Fundacja

Szkoła bohaterek i bohaterów

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Związek Stowarzyszeń Kongres Ruchów Miejskich

 

Prezydenci Miast

Marcin Bazylak – Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza

Rafał Burski- Prezydent Miasta Bydgoszczy

Arkadiusz Chęciński – Prezydent Sosnowca

Janusz Chwierut – Prezydent Oświęcimia

Roman Ciepiela – Prezydent Tarnowa

Aleksandra Dulkiewicz- Prezydent Gdańska

Andrzej Dziuba – Prezydent Tychów

Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna

Jacek Jaśkowiak – Prezydent Poznania

Jacek Karnowski – Prezydent Sopotu

Krzysztof Kosiński – Prezydent Ciechanowa

Jerzy Łużniak – Prezydent Jeleniej Góry

Anna Mieczkowska – Prezydent Miasta Kołobrzeg

Beata Moskal – Słaniewska – Prezydent Świdnicy

Andrzej Nowakowski – Prezydent Płocka

Piotr Przytocki – Prezydent Miasta Krosna

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

Wojciech Szczurek – Prezydent Gdyni

Roman Szełemej – Prezydent Wałbrzycha

Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku, Prezes Zarządu Unii Metropolii Polskich

Rafał Trzaskowski – Prezydent Warszawy

Arkadiusz Wiśniewski – Prezydent Opola

Jacek Wiśniewski – Prezydent Miasta Mielca

Marek Wojtkowski – Prezydent Włocławka

Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi

Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina

Zastępcy prezydentów

Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice

Magdalena Czarzyńska – Jachim – wiceprezydentka Sopotu

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rozwoju Społecznego i Równego Traktowania

Maciej Gramatyka – Zastępca Prezydenta Miasta Tychy

Monika Jabłońska – Zastępca Prezydenta Włocławka

Renata Kaznowska – Wiceprezydent Warszawy

Bartłomiej Sabat – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Mariusz Śpiewok – Wiceprezydent Gliwic

Wojciech Piniewski – Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Inowrocławia

Burmistrzowie

Zdzisław Banaś – Burmistrz Siewierza

Rafał Gronicz Burmistrz Miasta Zgorzelec

Andrzej Jasiński – Burmistrz Miasta i Gminy Mirsk

Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno

Tomasz Kiliński – Burmistrz Nowej Rudy

Dorota Konieczna – Enozel – Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

Artur Kozioł – Burmistrz Wieliczki

Andrzej Krzysztofiak – Burmistrz Kwidzyna

Robert Luchowski – Burmistrz Żnina

Leszek Michalak – Burmistrz Żarowa

Jacek Michalski – Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego

Pawel Ozga – Burmistrz Miasta Świebodzice

Stanisław Piechula – Burmistrz Gminy Mikołów

Arkadiusz Poprawa – Burmistrz Obornik Śląskich

Roman Ptak – Burmistrz Niepołomic

Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyna

Krzysztof Swat – Burmistrz Miasta Krynica Morska

Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Czeladzi

Mariola Szczęsna – Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Janusz Wróbel – Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański

Maciej Żebrowski – Burmistrz Miasta Wałcz

Zastępcy burmistrzów

Przemysław Major – Drugi Zastępca Burmistrz Miasta Cieszyna

Anna Jonczyk – Drzymała – Zastępca Burmistrza Miasta Lubliniec

Beata Ociepa – Zastępca Burmistrza Świdwina

Agnieszka Szczepaniak – Zastępca Burmistrza Wieliczki ds. Społecznych

Piotr Widz – Zastępca Burmistrza Kwidzyna

Wójtowie i zastępcy

Waldemar Cyran – Wójt Gminy Sadowne

Dariusz Czaiński – Sekretarz Gminy Przywidz

Renata Gawlik – Wójt Gminy Biskupice

Katarzyna Gołębiowska-Jarek – Wójt Gminy Dąbrowa

Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno

Krzysztof Grudziński – Zastępca Wójta Gminy Baruchowo

Magdalena Kołodziejczak – Wójt Gminy Pruszcz Gdański

Dorota Krezymon – Wójt Gminy Dragacz

Witold Kwiatkowski – Wójt Gminy Celestynów

Mirosław Lech – Wójt Gminy Korycin

Józef Maciejewski – Wójt Gminy Sorkwity

Sebastian Nowaczkiewicz – Wójt Gminy Nowiny

Małgorzata Pachecka – Wójt Gminy Michałowice

Stanisław Sadowski – Wójt Gminy Baruchowo

Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice

Jerzy Ulbin -Wójt Gminy Dobromierz

Jacek Warsiński – Wójt Gminy Konarzyny

Tadeusz Wiewiórski – Wójt Gminy Wielgie

Rafał Wiśniewski – Zastępca Wójta Gminy Chrostkowo

Michał Postek – Zastępca Wójta Gminy Izabelin

Dorota Zmarzlak – Wójt Gminy Izabelin

Marszałkowie i Marszałkinie Sejmów Dzieci i Młodzieży oraz Parlamentu Młodych

Krzysztof Bruździak – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2020

Rafał Kozłowski – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2021

Anna Kuska – Marszałkini Parlamentu Młodych RP 2021

Mateusz Majkut – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2021

Stanisław Roszczyk – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2021

Aleksandra Rycharska – Marszałkini Parlamentu Młodych RP 2020

Konrad Piotr Wojtowicz – Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 2018, Marszałek Parlamentu Dzieci i Młodzieży 2018

Mikołaj Wolanin – Marszałek Sejmu Dzieci i Młodzieży 2017

Jan Zapolski-Downar – Marszałek Parlamentu Młodych RP 2020

Radni

Roman Bera – Radny Rady Miejskiej w Kwidzynie

Wojciech Błaszkowski – Radny Miasta Gdańska

Michał Broda – Radny Miasta Szczawno-Zdrój

Anna Brok – Radna Województwa Dolnośląskiego

Jarosław Buzarewicz – Radny Powiatu Wałbrzyskiego

Wojciech Chadży – Przewodniczący Rady Miejskiej Jeleniej Góry

Marcin Gołaszewski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Paweł Karpiński – Radny Rady Miejskiej Wrocławia

Marta Kozłowska – Radna Rady Miejskiej Wrocławia

Anna Łukasiak – Radna Miasta Sopotu, członkini Komisji Edukacji

Senatorowie

Zygmunt Frankiewicz – Senator RP. Prezes Związku Miast Polskich

Wadim Tyszkiewicz – Senator RP, wiceprzewodniczący komisji samorządu

oraz

Babka od histy – Agnieszka Jankowiak – Maik

Nieszablonowa pedagożka – Marta Szymczyk

Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.