Powrót 3-ci sektor

Apelujemy o przedłużenie konsultacji dot. sprawozdawczości

Podpisaliśmy apel o przedłużenie konsultacji ws. projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych  do wicepremiera Piotra Glińskiego - Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.

Szanowny Panie Przewodniczący, 

zwracamy się z prośbą o umożliwienie szerokiej rzeszy organizacji pozarządowych wzięcie udziału w konsultacjach Projektu ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych (UD217). 

Przekazany organizacjom (wg rozdzielnika) do konsultacji projekt ustawy dotyczy z jednej strony wszystkich organizacji pozarządowych w Polsce, z drugiej obejmuje bardzo szeroki zakres tematyczny (nie tylko sprawozdawczość, ale także kontrolę, zasady prowadzenia księgowości, rozszerzenie możliwości prowadzenia uproszczonej ewidencji). Należy podkreślić, że projekt nie odnosi się tylko do realizacji obowiązków sprawozdawczych i powiązanych zagadnień - które w uproszczeniu są czynnością techniczną. Zaproponowany w projekcie podział organizacji na 5 grup inicjuje w gruncie rzeczy dyskusję o kształcie trzeciego sektora i ogólnych zasadach prowadzenia działalności społecznej w Polsce. Ten, o znaczących konsekwencjach dla funkcjonowania organizacji pozarządowych, akt prawny nie miał konsultowanych założeń projektu, a do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został wpisany 15 maja. Z tego też względu 30-dniowy termin konsultacji wydaje się niewystarczający. 

Prowadzenie konsultacji w miesiącach wakacyjnych, na dokumencie o tak szerokim zakresie tematycznym i znaczeniu, który wcześniej nie był znany organizacjom, wymaga znacznego wysiłku organizacyjnego oraz czasu na przeprowadzenie konsultacji wewnątrz poszczególnych organizacji (szczególnie stowarzyszeń), następnie w organizacjach federacyjnych, a także konsultacji z prawnikami i wewnątrzsektorowej dyskusji. Organizacje są gotowe przekazać swoje opinie, ale 30-dniowy termin konsultacji spowoduje, że ostateczne stanowiska organizacji będą znane znacznie później, co znacząco zuboży przesłane materiały. 

Zwracamy uwagę, że jeszcze na etapie zapowiedzi (przed upublicznieniem tekstu) projekt wzbudził duże zainteresowanie i niepokój. Ze strony projektodawców otrzymaliśmy wtedy zaproszenie do dyskusji, które potraktowaliśmy jako zapowiedź poważnych konsultacji (zob: https://publicystyka.ngo.pl/ustawa-o-sprawozdawczosci-ngo-sekretarz-komitetu-ds-pozytku-publicznego-zaprasza-do-dialogu). Zaproszenie do składania opinii w ciągu 30 dni lipca nie jest spełnieniem tej obietnicy.

Jesteśmy przekonani, że ta oczekiwana regulacja zasługuje na znacznie poważniejsze potraktowanie. Tylko wtedy jest szansa na dopracowanie przepisów i przyjęcie ich w atmosferze konsensusu i pewności. W naszej ocenie ogłoszone 1 lipca konsultacje powinny trwać co najmniej do końca września. Znając wagę problemu będzie to i tak wymagało znacznej mobilizacji po stronie organizacji społecznych. Ze swojej strony deklarujemy szerokie informowanie organizacji pozarządowych o trwających konsultacjach i zachęcanie do zgłaszania uwag. Równocześnie chcielibyśmy podkreślić, że brak odpowiedzi we wskazanym terminie nie można traktować jako akceptacji projektu, a jedynie jako brak wyrażenia opinii.
 
Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
Federacja Mazowia
Forum Darczyńców w Polsce
Fundacja Aktywizacja
Fundacja Bęc Zmiana
Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Fundacja Greenpeace Polska
Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie
Fundacja Miasta Słów
Fundacja MY Pacjenci
Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
Fundacja Panoptykon
Fundacja Pole Dialogu
Fundacja Polki Mogą Wszystko 
Fundacja Stocznia
Fundacja trzeci.org
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja WWF Polska
Instytut Spraw Publicznych
Komitet Obrony Demokracji
Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Żyrardowie
Polska Fundacja im. Roberta Schumana
Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
Stowarzyszenie Dialog Społeczny
Stowarzyszenie Impakt
Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Stowarzyszenie Wikimedia Polska


 

Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.