Powrót Rzecznictwo

Oceniamy "Tarczę antykryzysową" pod kątem potrzeb fundacji i stowarzyszeń

 

 • W Forum Darczyńców przeanalizowaliśmy kolejne wersje projektu “Tarczy antykryzysowej”. Cieszy nas to, że przyjęte przez Parlament ustawy uwzględniły nasze postulaty:

 1. Wszystkie organizacje społeczne, które zatrudniają nie więcej niż 9 osób, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS przez okres 3 miesięcy w wysokości 100% ich sumy (Art. 31zo ust. 1). 

 2. Organizacje, które zatrudniają więcej niż 9 a mniej niż 49 osób mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS przez okres 3 miesięcy jak przedsiębiorcy ale tylko do wysokości 50% ich sumy (Art. 31 zo ust 1a i 1b).

 3. Wszystkie organizacje społeczne mogą korzystać z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników finansowanych przez starostę (Art. 15zze). 

 4. Organizacje społeczne, które realnie prowadzą działalność gospodarczą mogą korzystać z dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników w trybie art. 15 g Tarczy oraz z bezzwrotnych pożyczek w wysokości do 5 000 zł.

 5. Z powodu COVID 19 wiele działań, na które organizacje społeczne otrzymały dotacje od organów administracji publicznej, nie może być zrealizowanych. „Tarcza” zawiera przepisy umożliwiające organom administracji publicznej bardziej elastyczne podejście do realizowanych zadań w okresie pandemii. Organy administracji publicznej mogą zatem w drodze ustaleń z organizacjami, które realizują zadania, zgadzać się na zmiany terminów planowanych działań, inny sposób wydatkowania środków i zakres prowadzonych działań (art. 15 zzl, 15 zzzzzb, 15 zzzzzg). Wprowadzono też możliwość zlecania zadań publicznych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 6. Wprowadzono możliwość odbywania posiedzeń i głosowania z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (art. 5 ust 1a i 1b ustawy o fundacjach i art. 10 ust. 1a-1d ustawy prawo o stowarzyszeniach).

 7. Zmieniono termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i przedłużono termin składania deklaracji CIT-8 oraz termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań przez organizacje społeczne o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP).

 8. Wprowadzono możliwość zmiany terminu lub warunków spłaty kredytów bankowych (art. 31f ust. 1).

 9. Organizacje społeczne mogą wnioskować o zwolnienie od podatku od nieruchomości w przypadku pogorszenia płynności finansowej lub umożliwienie spłaty zobowiązania w ratach (art. 15p ust. 1).

 10. Organizacje społeczne mogą wnioskować o umorzenie lub rozłożenia na raty należności z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (art. 15p ust. 1).

Niestety nie został uwzględniony nasz postulat, aby darczyńcy, którzy przekazują środki na przeciwdziałanie COVID 19, mieli takie same zachęty podatkowe niezależnie od tego, czy przekazują wsparcie podmiotom publicznym czy organizacjom społecznych. Przy obecnym brzmieniu ustawy podatkowo bardziej korzystne jest przekazanie środków instytucji prowadzącej działalność leczniczą (art. 52n. 1 „Tarczy”).

Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.