Powrót Filantropia korporacyjna

Opublikowaliśmy Standardy Działania Fundacji Korporacyjnych

Ogłoszone 7 maja 2015 standardy działania fundacji korporacyjnych zostały wypracowane w sposób oddolny i partycypacyjny przez przedstawicieli 45 fundacji z całej Polski, którzy w latach 2012-2015 co trzy miesiące spotykali się w Warszawie, aby podczas seminariów podnosić swoją wiedzę o fundacjach w Polsce i na świecie oraz w toku dyskusji budować wspólne zasady działania dla poszczególnych obszarów z zakresu zarządzania organizacją i prowadzenia działalności grantodawczej.

W efekcie wspólnych prac Forum Darczyńców opracowało pierwszy w Polsce podręcznik dla osób zarządzających i tworzących fundacje korporacyjne. Podręcznik zawiera pełny zapis 12 wypracowanych standardów wraz z objaśnieniami, dobrymi przykładami ich stosowania przez fundacje oraz pytaniami sprawdzającymi spełnianie danego standardu.

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce podręcznik „Standardy działania fundacji korporacyjnych”. To zbiór wytycznych mających pomóc w efektywnym zarządzaniu działaniami fundacji powołanych przez firmy. Standardy są narzędziem samoregulacji. A jego wartość jest tym większa, że pokazuje dążenie tych fundacji do doskonalenia swojej działalności, do ustawiania wysoko poprzeczki i działania w oparciu o zasady, które wykraczają poza obowiązujące ramy prawne. – mówi Ewa Krupa, Przewodnicząca Zarządu Forum Darczyńców, Dyrektorka Fundacji Orange

Wytyczne zawarte w podręczniku wskazują, jak fundacja ma definiować swoją misję i cele strategiczne; jak ma wybrać obszary aktywności; jak sprawdzić, czy prowadzone działania przynoszą pożądane rezultaty. Ponadto definiują optymalne reguły udzielania wsparcia zarówno innym organizacjom, jak i osobom indywidualnym oraz zasady budowania relacji z beneficjentami i innymi interesariuszami fundacji. Standardy dotyczą także finansowania fundacji korporacyjnych i zarządzania finansami oraz – co w tej grupie szczególnie istotne – budowania partnerskich relacji
z fundatorem, które jednocześnie nie podważą niezależności fundacji. Podpowiadają też, jakie organy powinny funkcjonować w fundacji korporacyjnej i jaki powinien być ich skład, jak budować oraz utrzymać zespół pracowników i wolontariuszy. Wszystkim tym standardom przyświecają nadrzędne zasady odpowiedzialności, jawności i przejrzystości.

Podręcznik przygotowany przez Forum Darczyńców jest przeznaczony dla wszystkich fundacji korporacyjnych – dla tych, które chcą zweryfikować swój sposób działania, a także dla dopiero tworzących się organizacji, które poszukują wskazówek oraz chcą uczyć się, inspirując najlepszymi praktykami i zastosowanymi rozwiązaniami.

W toku spotkań i dyskusji, wypracowane zostały – zdaniem Agaty Tomaszewskiej, jednej z autorek podręcznika i koordynatorki projektu – najlepsze rozwiązania w 12 obszarach, bazujące na dobrych praktykach z Polski i z zagranicy, a ich skuteczność została już zweryfikowana w działaniu uczestników projektu. Rozwiązania te obecnie będą rekomendowane do stosowania wszystkim fundacjom korporacyjnym.

– Opracowywanie standardów zweryfikowało naszą dotychczasową wiedzę, tym samym dając impuls do doskonalenia działań grantodawczych – ocenia Gabriela Kwestarz-Biczysko z Fundacji „Dbam o Zdrowie”.

Podręcznik zawiera ponadto opis procesu, w ramach którego wypracowane zostały wytyczne, sposób pracy nad nimi, a także listę zaangażowanych w ich tworzenie fundacji. Jest opatrzony komentarzem szefa Europejskiego Centrum Fundacji (EFC), największego związku fundacji europejskich, który zrzesza m.in. fundacje korporacyjne i promuje wysokie standardy ich działania. Na końcu znajduje się baza wiedzy, która zawiera podstawowe informacje na temat źródeł pomocnych w działalności fundacji.

Premiera podręcznika miała miejsce podczas konferencji pt. „Mierzymy Wysoko!”, na której o swoich doświadczeniach przy budowaniu standardów opowiedzieli uczestnicy projektu, a wypracowany materiał skomentowali: Piotr Frączak z Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Anna Gnysz Ministerstwa Sprawiedliwości, Jacek Kowalski z Orange Polska i Krzysztof Więckiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gość specjalny – Sevdalina Rukanova z Europejskiego Centrum Fundacji mówiła o trendach w samoregulacji z perspektywy europejskiej.

 

Ważne: Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki.