PL/EN

Rejestracja na II Forum Fundacji Korporacyjnych

[14.09.2018 r.] 

Zapraszamy do rejestracji na II Forum Fundacji Korporacyjnych: <REJESTRACJA II FFK>. Treść zaproszenia oraz program wydarzenia w załączeniu.


II Forum Fundacji Korporacyjnych - save the date

[31.08.2018 r.] 

II Forum Fundacji Korporacyjnych, odbędzie się 17 października br. Będzie nam ogromnie miło jeśli wpiszecie Państwo tę datę w swoje kalendarze. Podczas II FFK  porozmawiamy m.in. o wolontariacie pracowniczym, tworzeniu strategii, budowaniu wizerunku, współpracy z organizacjami społecznymi. Poznają Państwo najciekawsze praktyki rozwijania działań fundacji i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Dzięki angażującym sesjom i warsztatom każdy z Państwa będzie miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Stanowisko Forum w sprawie rozporządzenia dotyczącego nowych procedur konkursów na dotacje

[16.07.2018 r.] 

Prezentujemy stanowisko Forum Darczyńców dotyczące projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO.

Forum pozytywnie ocenia ogólny kierunek przedstawionych propozycji, zwraca jednocześnie uwagę m.in. na niebezpieczeństwa dużego stopnia arbitralności i nieprzejrzystości procesu podejmowania decyzji. Dotyczy to szczególnie niejasnej roli Instutucji Zarządzającej w procesie oceny wniosków. Projekt zawiera również niejasne kryteria wyboru podmiotów zapraszanych na tzw. „konsultacje” w trakcie oceny wniosków oraz niejasny jest charakter i rola tych konsultacji. Niewystarczająco określony jest tryb uproszczony.

Tekst projektu oraz pełen tekst stanowiska Forum dostępny na obserwatoriumdemokracji.pl.


Stanowisko Forum w sprawie projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

[16.07.2018 r.] 

Prezentujemy stanowisko Forum Darczyńców dotyczące projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.  Forum popiera zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań. Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji. Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy. Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.

Pełen tekst stanowiska poniżej.

Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.

Pełen tekst stanowiska poniżej.Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.Popieramy zaproponowany kierunek zmian, jednak do rzetelnej ich oceny brakuje opisu szczegółów zawartych w programie rozwiązań.

Program powinien być konsultowany wraz z regulaminami, w których przewidziane są kluczowe praktyczne informacje dotyczące jego implementacji.

Ponadto program pomija natomiast kwestię filantropii indywidualnej i korporacyjnej. Aby doprowadzić do rzeczywistej dywersyfikacji przychodów organizacji i uniezależnienia ich od środków publicznych należałoby skorzystać z doświadczeń krajów, w których istnieją zachęty podatkowe sprzyjające wspieraniu organizacji przez obywateli i firmy.
Tekst projektu oraz pełen tekst stanowiska Forum dostępny na obserwatoriumdemokracji.pl.