PL/EN

Poszukujemy trenera-ewaluatora

[16.08.2016 r.] 

Forum Darczyńców w Polsce poszukuje trenera, który przeprowadzi cykl warsztatów dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w  Forum w obszarze mierzenia i oceny efektów działań społecznych.
Zapraszamy do składania ofert do 31.08.2016 r.


Jak oceniać i komunikować efekty działań społecznych? Ruszyliśmy z projektem FIO

[29.07.2016 r.] 

1 maja br. Forum Darczyńców rozpoczęło realizację projektu „Działamy dla zmiany”, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji grantodawczych i ich beneficjentów do mierzenia efektów swoich działań i komunikowania ich opinii publicznej. W ten sposób chcemy wzmocnić potencjał angażowania obywateli w działalność społeczną organizacji pozarządowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i będzie realizowany do listopada 2017 roku.


Nowa Komisja Rewizyjna Forum Darczyńców

[28.06.2016 r.] 

23 czerwca 2016 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Forum Darczyńców. Podczas obrad wybrano nową Komisję Rewizyjną w składzie: Tomasz Bruski (Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Ewa Kulik-Bielińska (Fundacja im. Stefana Batorego), Joanna Lisowska (Fundacja TVN "nie jesteś sam"), Norbert Konarzewski (Fundacja Kronenberga przy CitiHandlowy) i Agnieszka Palka (Fundacja EY).


"Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek pracy i swoje najbliższe otoczenie?" - debata w "Rzeczpospolitej"

[08.03.2016 r.] 

2 i 4 marca 2016 r. odbyły się dwie debaty w "Rzeczpospolitej". "Jak firmy odpowiedzialne społecznie mogą wpłynąć na warunki w biznesie, na rynek pracy i swoje najbliższe otoczenie?" Wśród ekspertów i praktykow tematu, udział w debacie wziął pan Bartosz Mielecki - Członek Zarządu Forum Draczyńców.
„Wymagania komisji europejskiej w zakresie raportowania – obowiązek czy szansa dla odpowiedzialnych firm?” - debata, w której udział wzięła Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezeska Fundacji BGŻ BNP Paribas, członek Forum Darczyńców.
Linki do nagrań debat na naszej stronie.