PL/EN

"Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się – rola mechanizmów ewaluacji" - seminarium 11 września 2014 r.

[28.08.2014 r.] 

Zapraszamy na VII seminarium organizowane w ramach projektu Forum Darczyńców na rzecz budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce. Seminarium będzie dotyczyć ewaluacji i oceny działań organizacji. Zgłoszenia przyjmujemy do 8 września.


"Do działania, a nie do szuflady – jakie standardy dla NGO?" 15 września na OFIPie

[25.08.2014 r.] 

15 września 2014 r. w ramach VII Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych, Forum Darczyńców wraz ze Stowarzyszeniem MOST organizuje sesję nt. standardów organizacji pozarządowych. Serdecznie zapraszamy na naszą sesję oraz cały OFIP!


Forum Darczyńców rozpoczyna ósmą edycję konkursu „Liderzy Filantropii”

[12.08.2014 r.] 

Po raz ósmy Forum Darczyńców wyłoni „Liderów Filantropii” wśród firm zaangażowanych społecznie. Oprócz dotychczasowych nagród za największe kwoty darowizn na cele społeczne, w tym roku po raz pierwszy nagrodzimy firmy, które do filantropii zachęcają swoich pracowników i klientów i te, których zaangażowanie przyniosło najlepsze efekty społeczne. Ponadto wyłonimy „Liderów Filantropii” wśród firm debiutujących w konkursie. Ankietę konkursową należy przesłać do 19 września. Serdecznie zapraszamy firmy do udziału w konkursie!


10-lecie Forum Darczyńców

[27.06.2014 r.] 

W październiku 2014 roku Forum Darczyńców w Polsce będzie obchodzić 10-lecie swojej działalności. To dla nas okazja do podsumowań i zdefiniowania wyzwań na kolejne lata oraz do podziękowań dla Wszystkich, którzy przyczynili się do rozwoju naszej organizacji.