PL/EN

Działania rzecznicze w zakresie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

[25.09.2018 r.] 

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Forum Darczyńców w Polsce w sprawie projektów rozporządzeń Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Rejestracja na II Forum Fundacji Korporacyjnych

[14.09.2018 r.] 

Zapraszamy do rejestracji na II Forum Fundacji Korporacyjnych: <REJESTRACJA II FFK>. Treść zaproszenia oraz program wydarzenia w załączeniu.


II Forum Fundacji Korporacyjnych - save the date

[31.08.2018 r.] 

II Forum Fundacji Korporacyjnych, odbędzie się 17 października br. Będzie nam ogromnie miło jeśli wpiszecie Państwo tę datę w swoje kalendarze. Podczas II FFK  porozmawiamy m.in. o wolontariacie pracowniczym, tworzeniu strategii, budowaniu wizerunku, współpracy z organizacjami społecznymi. Poznają Państwo najciekawsze praktyki rozwijania działań fundacji i sposoby radzenia sobie z wyzwaniami. Dzięki angażującym sesjom i warsztatom każdy z Państwa będzie miał możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Stanowisko Forum w sprawie rozporządzenia dotyczącego nowych procedur konkursów na dotacje

[16.07.2018 r.] 

Prezentujemy stanowisko Forum Darczyńców dotyczące projektu rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z FWRSO.

Forum pozytywnie ocenia ogólny kierunek przedstawionych propozycji, zwraca jednocześnie uwagę m.in. na niebezpieczeństwa dużego stopnia arbitralności i nieprzejrzystości procesu podejmowania decyzji. Dotyczy to szczególnie niejasnej roli Instutucji Zarządzającej w procesie oceny wniosków. Projekt zawiera również niejasne kryteria wyboru podmiotów zapraszanych na tzw. „konsultacje” w trakcie oceny wniosków oraz niejasny jest charakter i rola tych konsultacji. Niewystarczająco określony jest tryb uproszczony.

Tekst projektu oraz pełen tekst stanowiska Forum dostępny na obserwatoriumdemokracji.pl.